Звіти діяльності Ради роботодавців

25 листопада 2021 року

ЗВІТ

про виконання плану заходів Ради роботодавців

Рівненського інституту Університету «Україна» за 2021 рік

№ з/п

Захід

Терміни

Відповідальні

Виконання

1. Залучення фахівців-практиків до організації освітнього процесу
  1.1. Читання лекцій для здобувачів вищої освіти за освітніми програми «Економіка», «Облік та оподат­кування», «Психологія», «Соціальна робота» освітнього рівня «бакалавр», «магістр» упродовж навч. року Познахов­ський В.А.,

Юрчук Л.В.

1. Матвійчук Л.О., к.е.н. директор ТОВ «Аудиторська компанія актив плюс» провела лекцію на тему: «Особливості аудиту необоротних активів» для бакалаврів спец.051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування».

2. Грицюта О.Ф., к.пед.н., голова громадської організації «Носителі миру» провела лекцію на тему: «Кабінет практичного психолога» для здобувачів ОР «Бакалавр» для спец. 053 «Психологія».

  1.2. Проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти за освітніми програми «Економіка», «Облік та оподаткування», «Психологія», «Соціаль­на робота» освітнього рівня «бакалавр», «магістр» упродовж навч. року Познахов­ський В.А.,

Юрчук Л.В.

Галицька О.В., психолог КЗ «Будинок-ветеранів» Рівненської міської ради провела практичне заняття на тему: «Допомога у соціалізації та адаптації до цивільного життя ветеранів» для здобувачів ОР «Бакалавр» для спец.053 «Психологія», 231 «Соціальна робота»
  1.3. Керівництво виробничими та переддипломною практиками для здобувачів вищої освіти за освітніми програми «Економіка», «Облік та оподаткування», «Психологія», «Соціальна робота» освітнього рівня «бакалавр», «магістр» упродовж навч. року Познахов­ський В.А.,

Юрчук Л.В.

Для проходження виробничих практик здобувачами освіти в Рівненському інституті поряд із керівником від ЗВО призначається керівник від бази практики в т.ч. керівники підприємств, установ, організацій регіону. Зокрема, у 2021 році керівником виробничої практики здобувачів ОР «Магістр» ОП «Психологія» був Мельник Д.П. директор КУ «Інклюзівно-ресурсний центр» Кременецької міської ради.
2. Сприяння здобувачам вищої освіти у пошуку місць для проходження виробничої та переддипломної практики
  2.1. За освітніми програмами «Економіка», «Облік та оподаткування» упродовж навч. року Матвійчук Л.О., Костецька І.І. Рівненський інститут з метою сприяння здобувачам вищої освіти у пошуку місць для проходження виробничої та переддипломної практики були укладені угоди про проведення практики студентів з ТОВ «Аудиторська компанія актив плюс», Філія «Березнівський райавтодор», Квасилівська селищна рада, Старосільська сільська рада, ДНЗ «Теплодарський професійний ліцей»
  2.2. За освітніми програмами «Психологія», «Соціальна робота» упродовж навч. року Грицюта О.Ф., Лебідь Г.В. Рівненський інститут з метою сприяння здобувачам вищої освіти у пошуку місць для проходження виробничої та переддипломної практики були укладені угоди про проведення практики студентів із ЗОШ І-ІІІ ступенів м. Рівне №13,24., з КЗ «Рівненська медична академія» РОР, Камяне-Случанська ЗОШ І-ІІ ступеня Сарненського району
3. Підвищення іміджу інституту на ринку освітніх послуг регіону
  3.1. Налагодження ділових контактів з офіційними особами місцевих адміністрацій та об’єднаних територіальних громад Рівненської області упродовж навч. року Макух Т.О.

Пацьола В.І.

За звітний період члени Ради роботодавців РІУУ Макух Т.О., Пацьола В.І., Кречко В.М., Даценко В.В.; Рівненського інституту провели ділові зустрічі з головами об’єднаних територіальних громад Рівнесенької області, а також з представниками обласних і районних центрів зайнятості.
  3.2. Сприяти підписанню меморандумів про співпрацю з представниками реального сектору економіки регіону упродовж навч. року Грицюта О.Ф.;

Конончук Н.В.

За сприянням членів Ради роботодавців Матвіяук Л.О., Грицюти О.Ф., Лебідь Г.В., Лустюк Н.В., Кречко В.М. були підписані меморандуми про співпрацю з: УВкраїнським товариством сліпих у м. Рівне; Рівненським експертно-технічним центром Держпраці; КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни»; ТОВ «Рівнетрейд»; ТОВ «профіт буд Україна»; ТОВ «Актив плюс»; ПП «Техномарт

 

4. Розширення кола ділових партнерів із числа представників реального сектору регіону
  4.1. Провести у Сарненському районі відповідну діяльність щодо пошуку ділових партнерів РІУУ з метою розширення контингенту здобувачів освіти упродовж навч. року Кречко В.М.

Лебідь Г.В.

Укладено угоди про співпрацю з начальником управління освіти Сарнинської міської ради Кошкіною Д.А. та директором КУ «Сарненський центр професійного розвитку педагогічних працівників Сарненської міської ради Третяк Р.Ф.
  4.2. Створити із числа працівників загальноосвітніх шкіл Сарненського району групу здобувачів вищої освіти за ОР «Магістр» ОП «Спеціальна освіта» упродовж навч. року Макух Т.О.,

Юрчук Л.В.

Створено академічну групу Рівненського інституту з ЗСО-21-1м ОР «Магістр» ОП «Спеціальна освіта» із числа працівників загальноосвітніх шкіл Сарненського району

 

Голова: Л.О. Матвійчук

Секретар: О.Ф. Грицюта