Плани діяльності Ради роботодавців

26 листопада 2020 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

Ради роботодавців Рівненського інституту

Університету «Україна»

№ з/п

Захід

Терміни

Відповідальні

1. Залучення фахівців-практиків до організації освітнього процесу
1.1. Читання лекцій для здобувачів вищої освіти за освітніми програми «Економіка», «Облік та оподат­кування», «Психологія», «Соціальна робота» освітнього рівня «бакалавр», «магістр» упродовж навч. року Позняхов­ський В.А.,

Юрчук Л.В.

1.2. Проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти за освітніми програми «Економіка», «Облік та оподаткування», «Психологія», «Соціаль­на робота» освітнього рівня «бакалавр», «магістр» упродовж навч. року Позняхов­ський В.А.,

Юрчук Л.В.

1.3. Керівництво виробничими та переддипломною практиками для здобувачів вищої освіти за освітніми програми «Економіка», «Облік та оподаткування», «Психологія», «Соціальна робота» освітнього рівня «бакалавр», «магістр» упродовж навч. року Позняхов­ський В.А.,

Юрчук Л.В.

2. Сприяння здобувачам вищої освіти у пошуку місць для проходження виробничої та переддипломної практики
2.1. За освітніми програмами «Економіка», «Облік та оподаткування» упродовж навч. року Матвійчук Л.О., Костецька І.І.
2.2. За освітніми програмами «Психологія», «Соціальна робота» упродовж навч. року Грицюта О.Ф., Лебідь Г.В.
3. Підвищення іміджу інституту на ринку освітніх послуг регіону
3.1. Налагодження ділових контактів з офіційними особами місцевих адміністрацій та об’єднаних територіальних громад Рівненської області упродовж навч. року Макух Т.О.

Пацьола В.І.

3.2. Сприяти підписанню меморандумів про співпрацю з представниками реального сектору економіки регіону упродовж навч. року Грицюта О.Ф.;

Конончук Н.В.

4. Розширення кола ділових партнерів із числа представників реального сектору регіону
4.1. Провести у Сарненському районі відповідну діяльність щодо пошуку ділових партнерів РІУУ з метою розширення контингенту здобувачів освіти упродовж навч. року Кречко В.М.

Лебідь Г.В.

4.2. Створити із числа працівників загальноосвітніх шкіл Сарненського району групу здобувачів вищої освіти за спеціалізацією «Корекційна педагогіка» упродовж навч. року Макух Т.О.,

Юрчук Л.В.

Голова: Л.О. Матвійчук

Секретар: Н.В. Конончук