ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання бакалаврату та магістратури 2021-2022,

  2021-2022

ЗАТВЕРДЖУЮ:  
      Президент університету “Україна”
П.М. Таланчук
 спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців і річна вартість навчання
У 2020 / 2021 навчальному році
по Рівненському інституті Університету “Україна”
Освітньо-кваліфікаційний рівень Код спеціальності Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
Вартість навчання за навчальний рік (грн.) Вартість навчання за навчальний рік (грн.)
4 6 9
Бакалавр
051 Економіка 15 000,00 15 000,00
071 Облік і оподаткування 15 000,00 15 000,00
053 Психологія 15 000,00 15 000,00
231 Соціальна робота 15 000,00 15 000,00
072 Фінанси, банківська справа та страхування 15 000,00 15 000,00
Магістр
051 Економіка 20 000,00 17 000,00
053 Психологія 20 000,00 17 000,00
231 Соціальна робота 20 000,00 17 000,00