Дисципліни, закріплені за кафедрою економіки, обліку та фінансів

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПІЛН, ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА

КАФЕДРОЮ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ

НА 2022-2023 н.р.

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Банківські операції
 3. Бухгалтерський облік
 4. Внутрішньогосподарський контроль
 5. Глобальна економіка
 6. Гроші та кредит
 7. Економетрика
 8. Економіка підприємства
 9. Економіка праці та соціально-трудові відносин
 10. Економіка та організація інноваційної діяльності
 11. Економіка, організація та планування діяльності підприємства
 12. Економіко-математичні методи і моделі
 13. Економіко-математичні методи та моделі
 14. Економічна безпека підприємства
 15. Економічна кібернетика
 16. Економічний аналіз
 17. Електронна комерція
 18. Звітність підприємства
 19. Інвестування
 20. Інноваційний розвиток підприємства
 21. Інформаційні технології
 22. Інформаційні технології в економічній галузі
 23. Комерціалізація стартап проектів
 24. Конкурентоспроможність підприємства
 25. Макроекономіка/ Економічна теорія (мікро- та макроекономіка)
 26. Маркетинг
 27. Маркетинговий менеджмент
 28. Математика для економістів
 29. Менеджмент
 30. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
 31. Національна економіка
 32. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 33. Облік в бюджетних установах
 34. Облік і звітність в оподаткуванні
 35. Облік і звітність малого підприємництва
 36. Облік у банках
 37. Оптимізаційні методи та моделі
 38. Основи підприємництва
 39. Підприємницька діяльність
 40. Податкова система
 41. Регіональна економіка
 42. Рекламна діяльність підприємства
 43. Соціальна відповідальність держави
 44. Стартап проекти
 45. Статистика
 46. Стратегічний маркетинг
 47. Стратегія підприємства
 48. Сучасні платіжні системи
 49. Теорія ймовірності та математична статистика
 50. Управління економічною діяльністю підприємства
 51. Управління персоналом
 52. Управління проектами
 53. Управлінський облік
 54. Управлінський облік та прикладні програмні рішення в аудиті
 55. Фінанси
 56. Фінанси підприємств
 57. Фінанси, гроші та кредит
 58. Фінансовий облік
 59. Фінансовий ринок
 60. Центральний банк і грошово-кредитна політика