Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 051 економіка Фахове випробування 3 курс 2р.
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03021002
Інші спеціальності

Фахове випробування

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс 3р.
лікувальна справа 5.12010101 053 психологія Фахове випробування 3 курс 2р.
сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
акушерська справа 5.12010105
соціальна педагогіка 5.01010601
дошкільна освіта 5.01010101
початкова освіта 5.01010201
технологічна освіта 5.01010301
професійна освіта 5.01010401
Інші спеціальності

Фахове випробування

Додатково

Педагогіка

2 курс 3р.
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 071 облік і оподаткування Фахове випробування 3 курс 2р.
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03021002
Інші спеціальності

Фахове випробування

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс 3р.
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 072 фінанси, банківська справа та страхування Фахове випробування 3 курс 2р.
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03021002
Інші спеціальності

Фахове випробування

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс 3р.
соціальна педагогіка 5.01010601 231 соціальна робота

Фахове випробування

3 курс

2р.

протезне виробництво 5.13010102
дошкільна освіта 5.01010101
початкова освіта 5.01010201
соціальна робота 5.13010101
фізичне виховання 5.01020101
лікувальна справа 5.12010101
сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
акушерська справа 5.12010105
Інші спеціальності

Фахове випробування

Додатково

Педагогіка

2 курс

3р.

 Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою