Спеціальність «Економіка»

Характеристика спеціальності “Економіка”

Напрям підготовки «Економіка» пов’язаний із вивченням механізмів діяльності та управління внутрішніми ресурсами підприємства, функціонування підприємницьких структур в умовах конкурентного середовища, фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства.

Особливістю напряму є глибоке вивчення складових ефективного функціонування підприємства в умовах ринку.

Студенти набувають вмінь:

 • проводити комплексну економічну діагностику діяльності підприємства;
 • економічного обґрунтовувати рішення щодо господарської ефективності діяльності підприємства;
 • розробляти заходи щодо економічного використання наявних ресурсів;
 • виявляти резерви економічного розвитку підприємства;
 • виконувати розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки та технології;
 • обирати адекватні методики проведення науково-дослідних робіт;
 • обґрунтовувати планові рішення;
 • здійснювати прогнозування економічно-господарського розвитку одиниці.

Підготовка фахівців зі спеціальності „Економіка” здійснюється в університеті за четвертим (найвищим) рівнем державної акредитації. Після чотирьох років успішного навчання (заочно – 4,5 років) студенти здобувають кваліфікацію бакалавра з економіки підприємства, а в наступний рік – кваліфікацію спеціаліста або магістра з економіки підприємства.

Спеціальність «Економіка» згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра, спеціаліста та магістра передбачає підготовку майбутніх фахівців, які працюватимуть на підприємствах, в об’єднаннях, асоціаціях, організаціях різних форм власності на таких посадах:

 • генерального директора (президента, голови правління);
 • директора (керівника) підприємства (підприємницької фірми);
 • головного економіста (радника, консультанта або аналітика з економічних питань);
 • начальника фінансового відділу (економіста з фінансової роботи);
 • начальника планово-економічного відділу (планово-економічного бюро, цеху, економіста з планування);
 • начальника відділу організації праці та заробітної плати (бюро організації та заробітної плати цеху, економіста з праці);
 • головного бухгалтера (економіста з бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, аудитора);
 • начальника відділу маркетингу (економіста з маркетингу);
 • начальника відділу матеріально-технічного постачання (економіста з матеріально-технічного постачання);
 • економіста з договірних та презентаційних робіт;
 • наукового співробітника проектно-дослідної установи;
 • викладача вищого навчального закладу.

Базовими предметами є:

Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств; економіка підприємства; економічна діагностика; державне регулювання економіки; інвестування; основи бізнесу; підприємництво; розміщення продуктивних сил і регіональна економіка; управління потенціалом підприємств; контролінг; управління проектами; соціально-економічна безпека; проектний аналіз; потенціал підприємства: формування та оцінювання; національна економіка; економіка інноваційного підприємства; обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків; планування і контроль на підприємстві; потенціал і розвиток підприємства; підприємництво і бізнес-культура; формування бізнес-моделі підприємства; ціноутворення.

Підвищенню ефективності навчання сприяє широке залучення студентів до участі в науковій роботі. Про високу якість наукової діяльності студентів свідчить участь та заняття призових місць на всеукраїнському конкурсі студентських робіт та участь у різноманітних міжнародних, всеукраїнських, регіональних студентських науково-практичних конференціях (форумах), всеукраїнських конкурсах наукових робіт та всеукраїнських олімпіадах.

Економіка – це престижна спеціальність, яка має найвищий попит на ринку праці нашої країни!