Протоколи Ради роботодавців

ПРОТОКОЛ №2

25 листопада 2021 року

Присутні: 12 осіб.

Члени Ради (9 осіб):

Людмила Матвійчук – голова Ради роботодавців РІУУ, директор ТзОВ «Аудиторська компанія «АКТИВ ПЛЮС», к.е.н.;

Тамара Макух ‑ координатор Ради роботодавців від Рівненського інституту Університету «Україна»;

Володимир Даценко – директор Рівненського міського центру зайнятості;

Галина Лебідь – директорка комунального закладу «Острозька спеціальна школа №1 I-III ступенів» Рівненської обласної ради»;

Ірина Костецька – співзасновниця обслуговуючого кооперативу Сільськогосподарський кооператив  «Малиновий рай-К», к.е.н.;

Оксана Грицюта – голова громадської організації «Носителі Миру»;

Віктор Познаховський – завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Рівненського інституту Університету «Україна»;

Людмила Юрчук ‑ завідувачка кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».

Наталія Лустюк ‑ заступник директора ТОВ «Юкарант»;

Запрошені (3 особи):

Андрій Бурачик – начальник КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни Рівненської обласної ради».

Наталія Дячук – координатор учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих у м. Рівне.

Роман Карпюк ‑ директор ДП Рівненського експертно-технічного центру Держпраці;

Порядок ведення:

Слухали: Л. Матвійчук запропонувала винести на порядок денний відповідно до рекомендацій викладених у розпорядженні №59-р від 11.11.2021 р. закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» такі питання:

 1. Звіт про роботу Ради роботодавців РІУУ за 2021 рік (доповідає Л. Матвійчук).
 2. Оновлення складу Ради роботодавців РІУУ (доповідає Л. Матвійчук).
 3. Рекомендація кандидатур до складу Ради роботодавців Університету (доповідає Т. Макух).
 4. Затвердження порядку денного засідання РР РІУУ на травень 2022 р. (доповідає Л. Матвійчук).

Різне.

Голосували: ЗА – 9; ПРОТИ – немає; УТРИМАЛИСЯ – немає.

 1. Слухали: Л. Матвійчук, яка представила звіт про роботу Ради роботодавців РІУУ за 2021 рік у табличній формі (додається).

Виступили: І. Костецька, яка звернула увагу на позитивний досвід залучення до організації і проведення навчального процесу Рівненського інституту практиків для читання лекцій, проведення практичних занять, керівництва навчальною та виробничою практикою. Г. Лебідь, яка підтвердила важливість погодження практичної складової освітніх програм із фахівцями, що мають значний досвід роботи у галузях, за якими відбувається підготовка здобувачів освіти в РІУУ. О. Грицюта, яка доповіла про задіяні підходи щодо формування групи здобувачів освіти з числа діючих працівників загальноосвітніх шкіл Сарненського району за спеціальністю «Спеціальна освіта».

Доповідачі озвучили пропозицію затвердити звіт і визнати роботу Ради роботодавців РІУУ задовільною.

Ухвалили: Затвердити звіт  про роботу Ради роботодавців РІУУ за 2021 рік; роботу Ради роботодавців РІУУ визнати задовільною.

Голосували: ЗА – 9; ПРОТИ – немає; УТРИМАЛИСЯ – немає.

 Слухали: Л. Матвійчук, яка запропонувала вивести зі складу Ради роботодавців РІУУ за власним бажанням Н. Конончук, В. Познаховського, Л. Юрчук. Кооптувати до складу Ради роботодавців РІУУ А. Бурачика – начальника КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни Рівненської обласної ради»; Н. Дячук – координатора учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих у м. Рівне.; Р. Карпюка ‑ директора ДП Рівненського експертно-технічного центру Держпраці;

Голосували: ЗА – 9; ПРОТИ – немає; УТРИМАЛИСЯ – немає.

 1. Слухали: Т. Макух, яка проінформувала про необхідність рекомендувати до складу Ради роботодавців Університету представників Ради роботодавців РІУУ. У зв’язку з цим вона запропонувала рекомендувати таких осіб:

Кречко Володимир Миколайович – директор Зарічненської районної філії Рівненського обласного центру зайнятості;

Наталія Лустюк ‑ заступник директора ТОВ «Юкарант»;

Оксана Грицюта – голова громадської організації «Носителі Миру»;

Людмила Матвійчук – голова Ради роботодавців РІУУ, директор ТзОВ «Аудиторська компанія «АКТИВ ПЛЮС», к.е.н.;

Володимир Даценко – директор Рівненського міського центру зайнятості;

Андрій Бурачик – начальник КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни Рівненської обласної ради».

Наталія Дячук – координатор учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих у м. Рівне.

Голосували: ЗА – 9; ПРОТИ – немає; УТРИМАЛИСЯ – немає.

 1. Слухали: Л. Матвійчук озвучила проект порядку денного наступного засідання Ради роботодавців РІУУ, що заплановано на травень 2022 року. Зокрема:
 2. Про організацію курсового навчання в Рівненському інституті.
 3. Про сприяння працевлаштування випускників в Рівненському інституті.
 4. Про створення філій кафедр на виробничій базі ділових партнерів.
 5. Різне

Виступили: А. Бурачик, який підтримав ініціативу голови Ради РІУУ сконцентрувати увагу Ради на питаннях курсового навчання, працевлаштування випускників і створення філій кафедр на базі підприємств, установ і організацій регіону.

Ухвалили: затвердити порядок денний засідання Ради роботодавців РІУУ на травень 2022 року.

Голосували: ЗА – 9; ПРОТИ – немає; УТРИМАЛИСЯ – немає.

У питанні РІЗНЕ слово для виступу ніхто не брав.

 

Голова: Л.О. Матвійчук

Секретар: О.Ф. Грицюта

 

ПРОТОКОЛ №1

26 листопада 2020 року

Присутні: 12 осіб.

Грицюта Оксана Федорівна – голова громадської організації «Носителі Миру»;

Даценко Володимир Васильович ‑ директор Рівненського міського центру зайнятості;

Конончук Наталія Володимирівна – інспектор пульту центрального спостереження охоронної фірми ПП «Явір»;

Костецька Ірина Іванівна – співзасновниця обслуговуючого кооперативу Сільськогосподарський кооператив  «Малиновий рай-К», к.е.н.;

Кречко Володимир Миколайович – директор Зарічненської районної філії Рівненського обласного центру зайнятості;

Лебідь Галина Василівна – директор комунального закладу «Острозька спеціальна школа №1 I-III ступенів» Рівненської обласної ради»;

Лустюк Наталія ‑ заступник директора ТОВ «Юкарант»;

Матвійчук Людмила Олександрівна – директор ТзОВ «Аудиторська компанія «АКТИВ ПЛЮС», к.е.н.;

Пацьола Віктор Іларіонович – голова Сарненського районного центру зайнятості;

Макух Тамара Олександрівна ‑ координатор Ради від Рівненського інституту Університету «Україна»;

Познаховський Віктор Анатолійович – завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Рівненського інституту Університету «Україна»;

Юрчук Людмила Василівна ‑ завідувачка кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».

Порядок денний

 1. Про створення на базі відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут (РІУУ) Ради роботодавців;
 2. Про обрання голови, заступника та секретаря ради роботодавців Рівненського інституту Університету «Україна»;
 3. Про затвердження плану роботи Ради роботодавців РІУУ на 2020 рік.

Різне.

 1. Слухали: В.А. Познаховського, який ознайомив присутніх із змістом «Положення про раду роботодавців у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

Виступили: Л.О.Матвійчук, яка внесла пропозицію створити Раду роботодавців при Рівненському інституті Університету «Україна» з метою підвищення іміджу інституту на ринку освітніх послуг регіону; прогнозування потреб ринку праці в фахівцях, що готуються в інституті; вироблення пропозицій щодо удосконалення професійних вимог фахівців; оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців в інституті; залучення здобувачів вищої освіти і вчених інституту до реальної виробничої і дослідницької діяльності; залучення працівників установ, підприємств і організацій до  навчального процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво практичною підготовкою, курсовим і дипломним проектуванням); сприяння працевлаштуванню випускників інституту; постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників та провідних роботодавців тощо.

Ухвалили: Створити Раду роботодавців відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Рівненський інститут.

Голосували: ЗА – 12; ПРОТИ – немає; УТРИМАЛИСЯ – немає.

 Слухали: Т.О. Макух, яка запропонувала обрати головою Ради роботодавців РІУУ к.е.н. Матвійчук Людмилу Олександрівну, директора ТзОВ «Аудиторська компанія «АКТИВ ПЛЮС», а секретарем Ради роботодавців ‑ Грицюта Оксана Федорівна, голову громадської організації «Носителі Миру». При цьому, директор інституту наголосила на тому, що із Л.О. Матвійчук та О.Ф. Грицютою Рівненський інститут вже тривалий період часу плідно та різносторонньо співпрацює.

Виступили: Пацьола В.І., який підтримав пропозицію обрати головою Ради роботодавців РІУУ Л.О. Матвійчук та секретарем ради роботодавців РІУУ О.Ф. Грицюту.

Ухвалили: Обрати головою Ради роботодавців РІУУ Л.О. Матвійчук, а секретарем ради роботодавців РІУУ О.Ф. Грицюту.

Голосували: ЗА – 12; ПРОТИ – немає; УТРИМАЛИСЯ – немає.

 1. Слухали: голову Ради роботодавців РІУУ Л.О. Матвійчук, яка представила на розгляд проект плану заходів Ради роботодавців РІУУ на 2021 рік. Пріоритетними цілями плану було названо залучення фахівців-практиків до навчального процесу здобувачів вищої освіти з метою підвищення їхньої практичної підготовки; сприяння здобувачам вищої освіти у пошуку місць для проходження виробничої та переддипломної практики; підвищення іміджу інституту на ринку освітніх послуг регіону та розширення кола ділових партнерів із числа представників реального сектору економіки регіону.

Виступили: Л.В. Юрчук звернула увагу на те, що окреслені цілі та завдання є надзвичайно актуальними для розвитку РІУУ, зокрема для освітніх програм «Психологія» і «Соціальна робота». Нею була озвучена пропозиція затвердити представлений проект плану заходів Ради роботодавців РІУУ на 2021 рік.

Ухвалили: затвердити план заходів Ради роботодавців РІУУ на 2021 рік.

Голосували: ЗА – 12; ПРОТИ – немає; УТРИМАЛИСЯ – немає.

У РІЗНОМУ виступила секретар Ради роботодавців РІУУ Н.В. Конончук, яка внесла пропозицію проводити офіційне засідання Ради роботодавців РІУУ один раз на рік, а поточні наради та зустрічі здійснювати в робочому порядку за мірою необхідності.

Голосували: ЗА – 12; ПРОТИ – немає; УТРИМАЛИСЯ – немає.

 

Голова: Л.О. Матвійчук

Секретар: Н.В. Конончук