ВАКАНСІЇ

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗВО «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА” РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти», Наказу МОН від 29.11.2011 р. № 1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N 847» та Положення Університету «Україна» Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково – педагогічних   працівників   та укладання з ними трудових   договорів (контрактів) від 03.07.2017 р.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

кафедра психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін:

  • професор;
  • доцент;
  • старший викладач;
  • викладач;

кафедра економіки, обліку та фінансів: 

  • професор;
  • доцент;

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

Заява на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; згода на обробку персональних даних; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене звання; список наукових праць; відомості про наукові види/результати професійної діяльності (додаткові відомості).

Вимоги до претендентів на посади:

претендент на посаду завідувача кафедри повинен мати науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти;

претендент на посаду професора повинен мати вчене звання професора та/або науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти;

як виняток на посаду професора можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, вчене звання доцента за профілем кафедри та стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

претендент на посаду доцента повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри і стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років у закладах вищої освіти;

претендент на посаду старшого викладача повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання, та/або мати повну вищу освіту та стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у закладах вищої освіти;

Додаткові відомості, які враховуються під час проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: наявність видів/результатів професійної діяльності, передбачених п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187.

Документи для участі у конкурсному відборі надсилати на адресу:

33028, м. Рівне вул. Котляревського 1/В  відділ кадрів,

e-mail:univer.rv@ukr.net тел. 067-932-29-60