Матеріально-технічне забезпечення

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти Рівненський Інститут Університету «Україна» забезпечений навчальними аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, обладнання яких створює передумови для наукової організації праці науково-педагогічних працівників та ефективної пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.

Підготовку здобувачів вищої освіти здійснюють у власному та частині орендованого приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Котляревського, 1. Інститут має відповідні документи оренди приміщень, загальною площею 7413,1 м2, з них 1012,8 м2 є власною.

Для забезпечення навчально-виховного процесу в Інституті функціонують лабораторії (мультимедійна лінгафонна; інформаційних технологій) та спеціалізовані кабінети (соціально-гуманітарних, економічних та психологічних дисциплін). Сучасна техніка, якою користуються студенти, сконцентрована у спеціалізованих комп’ютерних кабінетах Інституту, об’єднаних локальною мережею з виходом в інтернет, що дає студентам змогу доступу до літературних джерел, мобільного спілкування та професійного зростання при підготовці до семінарів, практичних, дипломних робіт, під час пошуку наукових контактів та для підготовки до участі у конференціях різних рівнів. Наявність модемів та додаткового периферійного обладнання (сканерів, принтерів, ксероксів тощо) дозволяє забезпечити навчання студентів у необхідному обсязі. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах на заняттях (за розкладом занять) та самостійно поза розкладом навчальних занять. Навчальні кабінети та лабораторії оснащені необхідним навчальним, науково-методичним, дидактичним матеріалом. Систематично здійснюється поповнення програмного та відео-забезпечення.

Санітарно-технічний стан приміщень, споруд і їх комунікацій є таким, що дає можливість проводити навчальним закладом діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти. В Інституті функціонує медичний кабінет, буфет. Усі навчальні, навчально-виробничі та навчально-допоміжні підрозділи обладнані необхідними меблями, комп’ютерною технікою, навчальними приладами.

Документи: