Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів освітньої програми 051 “Економіка” підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти

 

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів освітньої програми 051 «Економіка» підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти