Конкурс на заміщення посад

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗВО «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА” РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти», Наказу МОН від 29.11.2011 р. № 1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N 847» та Положення Університету «Україна» Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково – педагогічних   працівників   та укладання з ними трудових   договорів (контрактів) від 03.07.2017 р.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

кафедра психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін:

  • професор;
  • доцент;
  • старший викладач;
  • викладач;

кафедра економіки, обліку та фінансів: 

  • професор;
  • доцент;

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

Заява на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; згода на обробку персональних даних; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене звання; список наукових праць; відомості про наукові види/результати професійної діяльності (додаткові відомості).

Вимоги до претендентів на посади:

претендент на посаду завідувача кафедри повинен мати науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти;

претендент на посаду професора повинен мати вчене звання професора та/або науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти;

як виняток на посаду професора можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, вчене звання доцента за профілем кафедри та стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

претендент на посаду доцента повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри і стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років у закладах вищої освіти;

претендент на посаду старшого викладача повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання, та/або мати повну вищу освіту та стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у закладах вищої освіти;

Додаткові відомості, які враховуються під час проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: наявність видів/результатів професійної діяльності, передбачених п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187.

Документи для участі у конкурсному відборі надсилати на адресу:

33028, м. Рівне вул. Котляревського 1/В  відділ кадрів,

e-mail:univer.rv@ukr.net тел. 067-932-29-60