Науково-дослідна робота

Збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції 

  «ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК»

6 квітня 2020 року

З матеріалами конференції можна ознайомитися тут:

https://drive.google.com/file/d/1yqODeF5H0qvAmORNmtZ3_2elKSFK9EAE/view?usp=sharing


Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня  2022 року

  «ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК»

20 квітня  2022 року

З матеріалами конференції можна ознайомитися тут:

https://docs.google.com/document/d/1KQjtcvHpo83RHszAlOGhYx3C6s2rbC89/edit?usp=sharing&ouid=108165933176454739405&rtpof=true&sd=true


Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Формування фінансового потенціалу як чинника сталого розвитку економіки України.

Галузі знань: Управління та адміністрування Державний реєстраційний номер 0115U001170

Рівненського інститут Університету «Україна» Керівник:

к.е.н., доцент

Ладюк О.Д.;

к.е.н., доцент

Гнатюк А.А.

30.03.2015 р. по 04.2020 р. Підготовка та захист курсових, дипломних робіт. Впровадження на науково – практичних семінарах кафедри, конференціях на лекційних та практичних заняттях. Публікації статей у фахових виданнях, тез доповідей на конференціях різних рівнів; захист дисертацій, видача монографій, підручників.
2 Забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання.

Галузі знань: Соціальні та поведінкові науки

0115U001169

№01/21-83

Рівненського інститут Університету «Україна» Керівник:

к.е.н., доцент

Козакевич А.С.

31.03.15 р. по

04.2020 р.

Підготовка та захист курсових, дипломних та магістерських  робіт. Впровадження на науково – практичних семінарах, конференціях кафедри, на лекційних та практичних заняттях. Публікації статей у фахових виданнях, тез доповідей на конференціях різних рівнів; захист дисертацій, видача монографій, підручників.
3 Подолання деструктивних соціальних явищ у молодшому шкільному віці.

Галузі знань: Соціальні та поведінкові науки

0113U008159

№01/21-455

Рівненського інститут Університету «Україна» Керівник:

к.психол.н., доцент

Шпак С.Г.

19.11.13 р. по

01. 2019 р.

Підготовка та захист курсових, дипломних та магістерських  робіт. Впровадження на науково – практичних семінарах, конференціях кафедри, на лекційних та практичних заняттях. Публікації статей у фахових виданнях, тез доповідей на конференціях різних рівнів; захист дисертацій, видача монографій, підручників.
4 Особи з обмеженими можливостями як цільова група діяльності соціальних працівників. Галузі знань: Соціальна робота

№0113U008158

Рівненського інститут Університету «Україна» Керівник:

к.пед.н., доцент

Цимбалюк О.М.

20.11.2013 р. по 01. 2019 р. Підготовка та захист курсових, дипломних робіт. Впровадження на науково – практичних семінарах кафедри, конференціях на лекційних та практичних заняттях. Публікації статей у фахових виданнях, тез доповідей на конференціях різних рівнів; захист дисертацій, видача монографій, підручників.