Кафедра психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін 2020-2021

Професорсько-викладацький склад  

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – Юрчук Людмила Василівна кандидат історичних наук, доцент.

 Закінчила у 1997 році Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність «Всесвітня історія, народознавство», кваліфікація «Вчитель всесвітньої історії та народознавства».

Педагогічний стаж роботи 23 роки. Кандидат історичних наук, шифр спеціальності 20.02.22 – військова історія. Тема дисертації :«Репресивні органи польської влади в боротьби проти українського національно-визвольного руху у прикордонних повітах Волинського воєводства (1921-1939 рр.)» (диплом ДК № 060991 від 01.07.2010р.). Сертифікати про підвищення кваліфікації  Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 30.10.17р.- 30.11.17р., (довідка № 01-16/1489 від 29 грудня 2017 р.).

Наукові статті у фахових та зарубіжних виданнях (вибірка):

 1. Юрчук Л.В. «Корпус охорони прикордоння Другої Речі Посполитої у Волинському воєводстві: особливості формування (1924-1929рр.)» // Держава та Армія. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2014. – №784 . – С.161-168.
 2. Юрчук Л.В. Особливості еволюції в освітньому просторі України / Л.В. Юрчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: XІСТ, 2017. – №14. – С. 173-176.
 3. Юрчук Л.В. Особливості арт-терапії у соціальній інклюзії / Л.В. Юрчук // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Рівне, 2017 – №4(92),. – С. 57-59. (Наукометрична база «Copernicus» рекомендована МОН України).
 4. Юрчук Л.В. Інноваційні соціальні проекти родини Терещенків на українських землях у другій половині XIX – початку XX століття / Л.В. Юрчук // Науковий збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток». – Рівне, 2018. – С. 108-113.
 5. Юрчук Л.В. Особливості фадрайзингової діяльностіу соціальній сфері України: в контексті сучасних форматів/Л.В. Юрчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: XІСТ, – №16. – С. 175-179.
 6. Юрчук Л.В. Науково-педагогічна спадщина М.І. Костомарова у контексті формування національної свідомості студентської молоді. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 25. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. – С.79-80.
 7. Юрчук Л.В. Засоби ізотерапії у контексті соціальної інклюзії. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу», 27 вересня 2019 р., м. Харків, Україна. Соціально-гуманітарний. вісник: зб. наук. пр. – Вип. 28. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. – С.45-46.
 8. Кошмак Людмила Андріївна, магістр, спец. «Соціальна робота», Юрчук Л.В. Методологічні основи здійснення соціальної роботи з молоддю в Україні: сучасний аспект . Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.2. – 725. С.166-169.
 9. Прошек Н. Л., Юрчук Л.В. Особливості арт-терапії у соціальній інклюзії. Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – 715 с.С.147-150.
 10. Лясоцька А. А., Юрчук Л.В. Соціально-психологічна корекція негативних психічних станів молодших школярів Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.2. – с.725. – С. 342-346.
 11. Похила Л. С., Юрчук Л.В. Основні напрями соціально-реабілітаційної діяльності з дітьми з обмеженими можливостями. Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – 715 с.- С. 155-158.