Навчальний процес

Графік навчального процесу на денній формі навчання 
у 2018-2019 н.р.

 

.

Графік навчального процесу на заочній формі навчання 
у 2018-2019 н.р.