Запрошуємо Вас до участі у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до участі у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО:

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК»

Конференція відбудеться 19 квітня 2018року о 1000 на базі Рівненського інституту Університету «Україна» (м. Рівне, вул. Котляревського, 1). До участі у конференції запрошуємо науковців, аспірантів, здобувачів, магістрантів, практиків.

 

Мета конференції: аналіз проблем економічного поступу держав, локальних цивілізацій, розвитку загальнолюдської культури на різних історичних етапах з урахуванням етнічних, психологічних, релігійних, політичних, соціальних та інших факторів, а також проблем світоглядної самореалізації особистості.

 

Напрями роботи конференції:

– особливості економічного розвитку держав та локальних цивілізацій в умовах глобалізації;

– історія, теорія та практика соціальної роботи: проблеми та перспективи;

– психологічні аспекти розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій;

– інноваційні освітні технології у просторі Нової української школи;

– Україна у світовому суспільно-політичному просторі: минуле і сучасність.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

 

Форми участі у конференції: виступ з доповіддю, проведення майстер-класу (тренінгу, ворк-шопу тощо), участь у роботі секцій, публікація матеріалів, заочна участь.

 

Наукові статті та тези будуть представлені в електронному форматі у Науковому збірнику матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток».

 

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

 1. Тези до 3 сторінок, наукова стаття обсягом 7-12 сторінокформатом А4 MSWord (разом з бібліографією).
 2. Ліворуч зазначається номер УДК (шрифт – Times New Roman,14).
 3. Праворуч курсивом ініціали та прізвище автора (шрифт – Times New Roman,14).
 4. Відцентрована назва статті друкується жирними великими літерами через 1 інтервал (шрифт – Times New Roman,14).
 5. Основний текструкопису друкуєтьсяшрифтом Times New Roman 14 кеглем з інтервалом 1,5; у тексті не має бути примусових переносів. Поля: ліве – 3 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, абзац – 1,25 см; текст вирівнюється по ширині.
 6. Посилання на літературу – у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту. Список використаної літератури, нумерований в алфавітному порядку із зазаначенням автора (прізвище, ініціали), місця видання, видавництва та року, обсягу (кількості сторінок), при посиланні на статтю – сторінок, на яких її вміщено у виданні.

Текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни – звірені і мати однакове написання. Уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати.

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Матеріали, не оформлені у відповідності з вимогами, а також подані пізніше вказаного строку, розглядатися не будуть. Відхилені матеріали авторам повертатися не будуть.

 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн. (програма, сертифікат учасника, електронний варіант Наукового збірника, участь у майстер-класах і ворк-шопах). Публікації студентів безкоштовні.

 

Кошти перераховувати на розрахунковий рахунок Рівненського інституту Університету «Україна», Код ЄДРПОУ 25736759, ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, р/р26003032443501. Призначення платежу: благодійний внесок (ПІП платника).

 

За бажанням можна опублікувати наукову статтю у фаховому науково-методичному журналі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Нова педагогічна думка», який представлений в науково-метричній базі IndexCopernicus. Усі автори сплачують за друк статті у журналі – за один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервала – 35 грн. Оплату вартості статті потрібно здійснювати лише після затвердження публікації до друку. Вимоги до оформлення статті розміщені на сайті кабінету редакційно-видавничої діяльності РОІППО. Матеріали надсилються на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського ОІППО (redakciya_roippo@ukr.net; тел. 0(362) 6496-72.

 

Заявку про участь у конференції, тези виступу та копію квитанції про сплату оргвнеску необхідно подати до 1 квітня 2018 року на електронну адресу: yurchuk28@ukr.net

 

Проїзд і перебування в Рівному – за рахунок учасників конференції.

 

Контактна інформація координатора конференції: Юрчук Людмила Василівна – тел.0955312868.

Адреса: 33028, Україна, м. Рівне, вул. Котляревського, 1, Рівненський інститут Університету «Україна», тел. 067 5517155.

 

ЗАЯВКА

на участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО:

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК»

(19 квітня 2018 р.)

 1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________
 2. Назва організації ____________________________________________________________
 3. Посада _____________________________________________________________________
 4. Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________________
 5. Тематичний напрям __________________________________________________________
 6. Тема доповіді _______________________________________________________________
 7. Контактна адреса ____________________________________________________________
 8. Контактний телефон _________________________________________________________
 9. Е-mail ______________________________________________________________________
 10. Форма участі (очна / заочна) _____________________________

 

Залишити відповідь