«Життя людини – найвища цінність»

Інклюзивно-освітній проєкт  «Життя людини – найвища цінність»
 10-15 вересня 2021 р. м. Рівне, вул. Котляревського, 1в, Рівненський інститут Університету «Україна», аудиторія №222, другий поверх
Мета інклюзивного освітнього проєкту:
– формування усвідомленого розуміння власної системи життєвих цінностей, поняття «життя», його унікальності, ставлення до власного життя та життя інших людей як до найвищої цінності;
– розвиток шанобливого, позитивного ставлення до осіб з інвалідністю та навичок культури спілкування з ними.
Завдання інклюзивного освітнього проєкту:
– сприяння формуванню активної життєвої позиції студентської молоді;
– мотивація студентів до роздумів над важливими життєвими проблемами;
– сприяння усвідомленню студентами індивідуально-психологічних особливостей кожної людини і формування ціннісних установок на толерантне спілкування та поведінка;
– розвиток комунікативних навичок, терпимості, доброзичливості, співчуття, чуйності у ставленні до осіб з інвалідністю, розширення розуміння поняття «цінність життя».

 ПРОГРАМА

 10 вересня 2021 р.  –  «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Доповіді:

1.ЕВОЛЮЦІЯ ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ-  Юрчук Людмили Василівни, кандидат історичних наук, доцент кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін.

 1. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ТА ЗДОБУВАЧІВ ІЗ ООП ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ-  Герасименко Наталія Петрівна, ст. викладач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін.

3.ІНТЕГРАЦІЯ В СУСПІЛЬСТВО МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ – Друзь Діана, здобувач ІІ курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна освіта» Рівненського інституту Україна, Науковий керівник: ст. викладач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін О. Ф. Грицюта.

4.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ- Жукович Ярослав, здобувач ІІ курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна освіта» Рівненського інституту Україна. Науковий керівник викладач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін С. В. Амбразюк.

5.СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ ІГРОТЕРАРПІЇ. Кравець Анастасія, здобувач ІІ курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна освіта» Рівненського інституту Україна. Науковий керівник: к.пед.н., доц. психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін  Т.В. Бешок.

 1. СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ-  Сторожук Юлія, здобувач ІІ курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна освіта» Рівненського інституту Україна. Науковий керівник: к.псих.н., доц. кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Л.М. Назарець;
 1. ПІДГОТОВКА БАТЬКІВ ДО КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ІЗ ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Устяк Роман, здобувач ІІ курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна освіта» Рівненського інституту Україна. Науковий керівник: к.псих. н., доц. кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін. М.М. Грищук.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ООП. Жукович Ярослав, здобувач ІІ курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна освіта» Рівненського інституту Україна. Науковий керівник: к.і.н., доц., завідувач кафедри «Практичної психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Юрчук Л. В.
 1. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Бондарець Дар’я, здобувач ІІ курсу магістратури спеціальності «Психологія» Рівненського інституту Україна. Науковий керівник: к.і.н., доц., завідувач кафедри «Практичної психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Л. В. Юрчук.
 1. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ     З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА ЇЇ СІМ’Ї. Балас Наталія Миколаїна, здобувач ІІ курсу магістратури спеціальності «Психологія» Рівненського інституту Україна. Науковий керівник: к.псих. н., доц. кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін М.М. Грищук.
 1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ  З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ДО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Горлачук Ярослава, здобувач ІІ курсу магістратури спеціальності «Психологія» Рівненського інституту Україна. Науковий керівник: д.псих. н., професор кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Юрченко Вікторія Миколаївна.

 СЕКЦІЯ № 2

13 вересня 2021 р.  – «МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ»

Доповіді:

 1. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.  Герасименко Людмили Борисівни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри фундаментальних дисциплін КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 2. ПАТОГЕННА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ ТА РОЛЬ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ.  Грушовець Тетяна, студентка І курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітнього ступеня «Бакалавр» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР. Науковий керівник: Бурачик Ольга Захарівна, голова циклової комісії біології та хімії Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 3. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ, ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. Давидюк Софія, студентка І курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітнього ступеня «Бакалавр» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР. Науковий керівник: Стернік Віта Миколаївна, кандидат біологічних наук, завідувач відділення «Лікувальна справа» Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 4. АБЕТКА ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ. Жук Валентина, студентка І курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітнього ступеня «Бакалавр» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР. Науковий керівник: Герасименко Людмила Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 5. САМООЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА МІСЦЕ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ СЕРЕД ІНШИХ ВИДІВ ДОЗВІЛЛЯ. Амбразюк Сергій Володимирович, викладач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».
 6. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Стернік Віта Миколаївна, кандидат біологічних наук, завідувач відділення «Лікувальна справа» Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 7. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ – СТРАТЕГІЧНА ЛІНІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. Бурачик Ольга Захарівна, голова циклової комісії біології та хімії Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 8. КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Пономаренко Оксана, студентка І курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітнього ступеня «Бакалавр» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР. Науковий керівник: Герасименко Людмила Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 9. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ. Ритько Софія, студентка І курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітнього ступеня «Бакалавр» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР. Науковий керівник: Бурачик Ольга Захарівна, голова циклової комісії біології та хімії Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 1. КОНФЛІКТНА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТІВ: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ У ПРОСТОРІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК. Стасько Наталія, студентка І курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітнього ступеня «Бакалавр» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР. Науковий керівник: Герасименко Людмила Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 2. КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ. Юрчук Людмила Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».
 1. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ. Величко Ліна, студентка І курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітнього ступеня «Бакалавр» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР. Науковий керівник: Стернік Віта Миколаївна, кандидат біологічних наук, завідувач відділення «Лікувальна справа» Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ – НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ СУСПІЛЬСТВА. Козачок Анастасія, студентка І курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітнього ступеня «Бакалавр» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР. Науковий керівник: Бурачик Ольга Захарівна, голова циклової комісії біології та хімії Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 2. МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК СУЧАСНА ОЗДОРОВЧА ТЕХНОЛОГІЯ. Кравчук Аліна, студентка І курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітнього ступеня «Бакалавр» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР. Науковий керівник: Стернік Віта Миколаївна, кандидат біологічних наук, завідувач відділення «Лікувальна справа» Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 1. ОРІЄНТАЦІЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕТОЮ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ. Назарець Людмила Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».

 МИСТЕЦЬКА МОЗАЇКА –  «БАРВИ ЖИТТЯ»

 1. Виступи студентів і колективів художньої самодіяльності КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.
 2. Практикум самопізнання та самовдосконалення. Проведення психодіагностичних методик.

Музиченко Дар’я, керівник студентської «Психологічної служби», студентка IІ курсу спеціальності «Психологія» освітнього ступеня «Магістр», денної форми навчання, Рівненського інституту Університету «Україна».

 14 вересня 2021 р. СЕКЦІЯ 3  «ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ»

Тренінг: «Сам собі психолог» (4 год).  Керівник: Грицюта Оксана Федорівна, старший викладач кафедри кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін.

Майстер-клас: «Розуміння себе та інших» (4 год). Керівник: Грищук Майая Михайлівна, старший викладач кафедри кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін.

 15 вересня 2021 р. ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ. «ЛЮДИНА – ТВОРЕЦЬ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ»

 1. ЛЮДВІГ ВАН БЕТХОВЕН – ГЕНІАЛЬНИЙ МУЗИКАНТ. Музиченко Дар’я, студентка ІІ курсу спеціальності «Психологія» освітнього ступеня «Магістр» Рівненського інституту Університету «Україна». Науковий керівник: Юрчук Людмила Василівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».
 2. РУЗВЕЛЬТ ФРАНКЛІН – ВИЗНАЧНИЙ ДЕРЖАВНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ ХХ СТОЛІТТЯ. Кохно Юрій, студент IІ курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «Бакалавр» Рівненського інституту Університету «Україна». Науковий керівник: Макух Тамара Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, директор Рівненського інституту Університету «Україна».
 3. ЛУЇ БРАЙЛЬ – ВЧЕНИЙ, ЩО ПОДАРУВАВ ЛЮДЯМ МОЖЛИВІСТЬ ПІЗНАТИ СВІТ. Якімова Яна, студентка I курсу спеціальності «Психологія» освітнього ступеня «Магістр» Рівненського інституту Університету «Україна». Науковий керівник: Юрчук Людмила Василівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».

Мистецька мозаїка «БАРВИ ЖИТТЯ» 

 1. Виступи випускників і студентів Рівненського інституту Університету «Україна»: Дячук Наталії та студента ІІ курсу спеціальності «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Бережного Михайла.
 2. Виступ Омельчук Софії, переможця та лауреата Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів естрадного мистецтва, студентки ІІІ курсу спеціальності «Естрадний спів» освітнього ступеня «Бакалавр» Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету та Бржечко Ю. Р. – «Відмінника освіти України», керівника літературної студії «Зорецвіт» Здолбунівського центру творчості дітей та юнацтва Здолбунівської міської ради Рівненської області
 3. Виставка картин вишитих бісером студентки I курсу спеціальності «Психологія» освітнього ступеня «Магістр» Рівненського інституту Університету «Україна» Якімової Яни.