Умови і документи для вступу

У 2022 році Рівненський інститут Університету «Україна» оголошує набір абітурієнтів:

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

05 версня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, мотиваційних листів

18:00

08 серпня 2022 року

19 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного

тесту

18:00

23 серпня 2022 року

Строки проведення сесії творчих конкурсів

09-16 серпня 2022 року

20-27 вересня 2022 року

Строки проведення Університетом індивідуальної усної співбесіди

09-16 серпня 2022 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше

02 вересня 2022 року

29 вересня 2022 року

Термін зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2022 року

не пізніше

01 жовтня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня

3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів

18:00

08 серпня2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного

мультипредметного тесту

18:00

23 серпня 2022 року

Строки проведення Університетом індивідуальної усної співбесіди

09-16 серпня 2022 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід за державним замовленням

не пізніше 12:00

17 сепрня 2022 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів НМТ, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

не пізніше

20 серпня 2022 року

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації за результатами співбесід

до 10:00 20 серпня 2022 року

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації за результатами НМТ

не пізніше

29 серпня 2022 року

Термін зарахування вступників за результатами співбесід

не пізніше 15:00

22 серпня 2022 року

Термін зарахування вступників

05 вересня 2022 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 15.00

30 вересня 2022 року

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

05 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

18:00

23 серпня 2022 року

19 вересня 2022 року

Строки проведення вступних випробувань

24 – 30 серпня 2022 року

20-27 вересня 2022 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

не раніше18:00

07 вересня 2022 року

29 вересня 2022 року

Термін зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2022 року

не пізніше

01 жовтня 2022року

5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:

Етапи вступної кампанії

вступники на основі вищої освіти

Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в Університеті

16 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, , які вступають на результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту, фахового іспиту в Університеті

0 18.00 15 вересня 2022 року

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

27 червня – 18:00 18 липня

2022 року

Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту

16 – 23 серпня 2022 року

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти

10-17 серпня 2022 року

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти

07-10 вересня 2022 року

Строки проведення індивідуальні усні співбесіди в Університеті замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту

25-31 серпня 2022 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 20 вересня 2022 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням

не пізніше ніж 20 вересня 2022 року

Термін зарахування вступників

не пізніше 30 вересня 2022 року

Термін зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 25 вересня 2022 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 10 жовтня 2022 року

Для вступників на основі:

 1. освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра;

 2. ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра;

 3. освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму здобуття освіти відбувається з 14 по 21 березня та з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 22 по 26 березня та з 14 по 18 листопада 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 березня та 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2022 року.

У 2021 році Рівненський інститут Університету «Україна» оголошує набір абітурієнтів на базі 11 класів на перший курс освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей:

• «Економіка»
• «Облік і оподаткування»
• «Фінанси, банківська справа та страхування»
• «Психологія»
• «Соціальна робота»

на денну, заочну, дистанційну та дуальну форму навчання.
Абітурієнти зараховуються на перший курс навчання за результатами сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, виданих у 2018, 2019, 2020 та 2021 рр.. З дисциплінами вступних випробувань можна ознайомитися на нашому сайті  у розділі – Абітурієнт – Дисципліни вступних випробування. Термін навчання становить  4 роки. Після завершення навчання студенти отримують диплом бакалавра державного зразка українською та англійською мовами.
Випускники коледжів та технікумів вступають одразу на 2 або 3 курс також  за результатами сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, виданих у 2018, 2019, 2020 та 2021 рр..

З дисциплінами вступних випробувань можна ознайомитися на нашому сайті  у розділі – Абітурієнт – Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату.

З програмами вступних випробовань є можливість ознайомитися тут: – https://ab.uu.edu.ua/fahovi_programi

Студентам з інших міст поселення в гуртожиток гарантуємо.

 Запрошуємо здобути вищу освіту або пройти перекваліфікацію за освітнім ступенем магістра з таких спеціальностей:

• «Психологія»
• «Економіка»

Вступ на навчання для здобуття ОС “Магістр” за спеціальностями 053 «Психологія», 051 «Економіка» – за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської мов на вибір). Деталі про дату, особливості проведення, програми підготовки та зразки питань ЄВІ ви можете ознайомитись тут: https://testportal.gov.ua/ yevi-inozemna-yefvv-pravo/

В інституті діє система знижок на навчання для учасників АТО, їхніх дітей, сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей, а також передбачені гнучкі знижки для спортсменів та активних студентів.
Особи з інвалідністю можуть навчаються за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів (згідно рішення комісії ФСЗІ).

Особи, старші 45 років, можуть навчатися БЕЗКОШТОВНО, для цього потрібно отримати спеціальний ваучер на навчання, який повною мірою покриє вартість навчання в магістратурі.

З правилами прийому на навчання у 2020 році можна ознайомитися тут: https://ab.uu.edu.ua/manual-of-admission-to-the-university-ukraine  

Координати приймальної комісії Рівненського інституту:

33028, м. Рівне, вул. Котляревського, 1,

email: univer.rv@ukr.net

тел. (0362) 63-80-09, 63-48-89,

моб. тел. (067) 932-29-60

 Перелік документів для вступу 2021

 • заява про вступ;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2018, 2019, 2020 і 2021 років, крім оцінок із іноземної мови. Якщо конкурсний предмет – іноземна мова, вступник має право подати оцінку з сертифікатів 2019-2021 років.
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
 • 4 конверти;
 • папка-швидкозшивач.

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК ФОНДІВ І СПОНСОРІВ, КРІМ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ДОДАТКОВО НЕОБХІДНО ПОДАТИ:

Для осіб із особливими потребами:

 • довідку МСЕК;
 • індивідуальну програму реабілітації інваліда.

Для осіб, які мають особливо важкі умови життя:

 • довідку про середньомісячний сукупний дохід родини на одну особу з відповідного районного управління праці та соціального захисту населення (запит на отримання довідки видається Приймальною комісією університету).

Для сиріт та осіб, які залишилися без піклування батьків:

 • засвідчені копії свідоцтв про смерть батьків або про позбавлення їх батьківських прав;
 • нотаріально засвідчену копію рішення суду або документ, який підтверджує встановлення опікунства.

Для звільнених зі служби осіб:

 • копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Для звільнених із військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів:

 • копію посвідчення учасника бойових дій;
 • копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • індивідуальну програму реабілітації (за наявності).

Для внутрішньо переміщених осіб:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Умови вступу до закладу 2018

До Університету «Україна» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди із урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2018, 2017 чи 2016 році, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів.

Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет «Україна» приймає за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови успішного проходження фахового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю здійснюється за результатами фахового вступного випробування і випробування з іноземної мови. На навчання для здобуття ступеня магістра також приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до Університету «Україна» для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки, за умови успішного проходження додаткових фахових вступних випробувань із урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Для вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (із урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю).

Для вступу за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» конкурсний відбір здійснюється у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, з інших спеціальностей – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Університет «Україна» приймає на навчання на другий курс (із нормативним терміном навчання) за результатами вступних випробовувань (співбесіди) осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Університет «Україна» має право приймати на навчання на другий курс (із нормативним терміном навчання) за результатами вступних випробовувань (співбесіди) осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

За результатами внутрішнього тестування на І курс мають право бути зарахованими:

 • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, в яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року №124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

За результатами співбесіди на І курс мають право бути зараховані:

 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 1 січня 2017 року, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 року за № 907/29037.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

Особам з особливими потребами (з обмеженими фізичними можливостями – інваліди І-ІІ груп, діти-інваліди) можлива повна або часткова компенсація оплати за навчання регіональним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів на основі тристороннього договору.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до вищого навчального закладу за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань із визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти у країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне із громадянами України право на здобуття вищої освіти.

Документи, необхідні при вступі

 • заява про вступ;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2017 чи 2016 році;
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
 • 4 конверти;
 • папка-швидкозшивач.
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК ФОНДІВ І СПОНСОРІВ, КРІМ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ДОДАТКОВО НЕОБХІДНО ПОДАТИ:

Для осіб із особливими потребами:

 • довідку МСЕК;
 • індивідуальну програму реабілітації інваліда.

Для осіб, які мають особливо важкі умови життя:

 • довідку про середньомісячний сукупний дохід родини на одну особу з відповідного районного управління праці та соціального захисту населення (запит на отримання довідки видається Приймальною комісією університету).

Для сиріт та осіб, які залишилися без піклування батьків:

 • засвідчені копії свідоцтв про смерть батьків або про позбавлення їх батьківських прав;
 • нотаріально засвідчену копію рішення суду або документ, який підтверджує встановлення опікунства.

Для звільнених зі служби осіб:

 • копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Для звільнених із військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів:

 • копію посвідчення учасника бойових дій;
 • копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • індивідуальну програму реабілітації (за наявності).

Для внутрішньо переміщених осіб:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.