Центр практичної психології

ПРОГРАМА
Інклюзивного освітнього проєкту  «Життя людини – найвища цінність» 10-15 вересня 2021 р. 
Мета інклюзивного освітнього проєкту:
– формування усвідомленого розуміння власної системи життєвих цінностей, поняття «життя», його унікальності, ставлення до власного життя та життя інших людей як до найвищої цінності;
– розвиток шанобливого, позитивного ставлення до осіб з інвалідністю та навичок культури спілкування з ними.
Завдання інклюзивного освітнього проєкту:
– сприяння формуванню активної життєвої позиції студентської молоді;
– мотивація студентів до роздумів над важливими життєвими проблемами;
– сприяння усвідомленню студентами індивідуально-психологічних особливостей кожної людини і формування ціннісних установок на толерантне спілкування та поведінка;
– розвиток комунікативних навичок, терпимості, доброзичливості, співчуття, чуйності у ставленні до осіб з інвалідністю, розширення розуміння поняття «цінність життя
Учасники: студенти та науково-педагогічні працівники Рівненського інституту та Рівненського коледжу Університету «Україна», КЗВО «Рівненська медична академія» РОР, Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота» «Фармація, промислова фармація», «Естрадний спів» освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр»; вихованці та педагоги Здолбунівського центру творчості дітей та юнацтва Здолбунівської міської ради Рівненської області.
СТРУКТУРА ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЄКТУ 
1.
Секційне засідання за напрямом «Сучасні підходи до формування інклюзивного освітнього середовища»             (10 вересня 2021 р.).
2.
Секційне засідання за напрямом «Медико-психологічні аспекти збереження здоров’я особистості» (13 вересня         2021 р.).
3.
Секційне засідання за напрямом «Інноваційні методи психокорекційної роботи» (14 вересня 2021 р.).
4.
Творча лабораторія «Людина – творець власного життя»    (15 вересня 2021 р.).
5.
Підведення підсумків. Вручення подяк і дипломів.
Email оргкомітету: uluda@ukr.net – Юрчук Людмила Василівна (реєстрація учасників)

ПРОГРАМА

Інтерактивної динамічної платформи 

«Інноваційні психолого-педагогічні аспекти сучасного освітнього процесу»

Основна мета інтерактивної динамічної платформи:

підвищення кваліфікації психолого-педагогічних працівників;

створення ефективної платформи для комунікації наукового потенціалу, спільних досліджень, публікацій, проєктів, стажувань і взаємодопомоги.

Основні завдання інтерактивної динамічної платформи:

Сприяти:

підвищенню рівня психолого-педагогічних знань, практичних вмінь, навичок та професійних компетенцій викладача;

формуванню творчої, активної особистості з високим рівнем культури праці, креативним підходом до розв’язання проблем розвитку освіти на засадах європейських цінностей;

забезпеченню глибокого засвоєння професійних компетенцій, озброєнню знаннями щодо сучасної специфіки освітньої діяльності, навичками реалізації інноваційного освітнього процесу;

опануванню психолого-педагогічними працівниками досягнень світової психолого-педагогічної науки із врахуванням надбань української педагогічної думки та практики.

Учасники: науково-педагогічні працівники Рівненського інституту та коледжу Університету «Україна» і закладів освіти Рівненської області.

По закінченню видається сертифікат на 90 годин / 3 кредити

СТРУКТУРА ІНТЕРАКТИВНОЇ ДИНАМІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ

Модуль 1.   8 академічних годин

Тренінг «Роль невербальних засобів комунікації у педагогічній взаємодії» Д. О. Савенко, старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна», креативний директор і тренер курсу «Психологія успіху» тренінгової компанії «Savvy Nation».

Модуль 2.  8 академічних годин

 • Тренінг «Стиль навчання та його вплив на формування професійної компетентності викладача» О. Ф. Грицюта, старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».
 • «Інноваційні підходи до формування освітнього середовища у вимірі європейських стандартів» спікер Л. Б. Герасименко, доцент кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін, Рівненського інституту Університету «Україна», кандидат педагогічних наук, магістр з психології.

– «Особливості інтерактивних методів навчання у сучасному освітньому процесі» спікер Л. Б. Герасименко, доцент кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін, Рівненського інституту Університету «Україна», кандидат педагогічних наук, магістр з психології.

Модуль 3. 8 академічних годин

Тренінг «Розвиток емоційного інтелекту особистості викладача в сучасних вимірах освіти» О. Ф. Грицюта, старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».

 • «Шляхи формування національної свідомості молоді: сучасні виміри» спікер Л. В. Юрчук, керівник кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна», кандидат історичних наук, доцент.
 • «Арт-терапія в сучасній інклюзії – інноваційна тенденція освітнього процесу» спікер Л. В. Юрчук, керівник кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна», кандидат історичних наук, доцент.

Email оргкомітету: uluda@ukr.net – Юрчук Людмила Василівна (реєстрація учасників)

Сертифікатні програми Центру практичної психології

 З 2019 року Університет «Україна» започаткував навчання за сертифікатними програмами.

Розроблені висококваліфікованими фахівцями інноваційні авторські курси, сприяють розширенню професійних компетенцій і власного кругозору, стають додатковою перевагою при працевлаштуванні.

Переваги опанування сертифікатної програми:

 • не потребують попередньої спеціальної підготовки;
 • не мають вікових обмежень;
 • розраховані і на студентів (не обов’язково профільних спеціальностей), і на практиків, і на пересічних громадян, що прагнуть розвитку та самовдосконалення;
 • гнучкий графік навчання;
 • завершення курсу засвідчується відповідним сертифікатом.

Назва сертифікатної програми: «Вплив натальної карти на формування психологічних установок особистості»

Опис: інформація за посиланням «https://www.vyshnevetska.com/#horoscope    Натальна карта. Основи. Психологічні аспекти»

Кількість годин: 90 годин (3 кредити)

Вміння та навички, які отримає слухач після проходження програми:

Знання і вміння, отримані учасниками в результаті професійної підготовки за напрямом «Астрологія для життя», можуть бути використані у: • практичній психології, індивідуальному консультуванні; • сфері бізнесу, комерційних установах; • кадрових службах і відділах по роботі з персоналом різних організацій; • консалтингових фірмах і агентствах по підбору кадрів; • службах зайнятості, центрах професійної орієнтації і управління міграційними процесами тощо.

Учасники: сертифікатна програма зорієнтована на студентів 3-5 років навчання та дипломованих фахівців наступних спеціальностей: психологія, соціальна робота, політологія, медицина, документознавство та інформаційна діяльність, економіка, правознавство тощо.

По закінченню програми у разі успішного виконання контрольних заходів слухачі отримають сертифікат «Натальна карта. Основи. Психологічні аспекти»

Викладачі: к.психол.н. Світлана Григорівна Шпак, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарно-соціальних дисциплін, к.іст.н., Людмила Василівна Юрчук, засновниця школи «Астрологія для життя», астролог Алла Вишневецька.

Контактна особа: завідувач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарно-соціальних дисциплін, к.іст.н., Людмила Василівна Юрчук, email: vyshnevetskaalla@gmail.com, uluda@ukr.net, моб: (068) 332 98 28

Додаткова інформація:

Оголошується набір у нову групу, яка стартує з 18 липня. В групі 20 місць для учасників. Записуватися можна за тел.: (068) 332 98 28.

 1. Опис сертифікатної програми

У формуванні духовного розвитку та становленні особистості, крім її самопізнання, усвідомлення недоліків, і пошуку шляхів самовдосконалення, істотна роль належить внутрішній гармонії особистості, яка неодмінно піднімає питання екзистенціалізму – з якою метою народилась особистість? Ці знання наповнюють людське існування сенсом, дають можливість досягти нового рівня усвідомлення. Саме така наука, як астрологія, дасть можливість людині усвідомити мету свого народження, свої таланти, недоліки та шляхи духовного розвитку.

 1. Мета та завдання сертифікатної програми

Засвоєння основних теоретичних понять, їх опанування та вміння застосовувати, набуття практичних навичок трактування положень астрологічних компонентів натальної карти та їх поєднання у процесі аналізу, правильне використання результатів аналізу положень астрологічних елементів з метою саморозвитку і пошуку вирішення життєвих труднощів нативу.

 1. Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

 • Будувати натальну карту та на практиці аналізувати риси характеру, сильні та слабкі сторони особистості;

 • Вміти корегувати свою поведінку та краще розуміти мотиви та вчинки інших людей;

 • Вміти вчасно і без емоційних напружень направляти негативну енергію у позитивне і ефективне русло;

 • Практично використовувати дані аналізу натальної карти для духовного розвитку та впевненості у правильності обраного вектору розвитку і життєвих цілей;

 • Глибше розуміти своє призначення, знайти внутрішню гармонію і покращити стосунки с оточуючими людьми;

 • Професійно надавати астрологічні консультації, тим самим допомагаючи іншим людям у пошуках свого духовного розвитку і вирішенні життєвих ситуацій.

Опис досягнутих результатів навчання:

 1. Володіння техніками самостійного і комплексного аналізу натальної карти та окремих її елементів.
 2. Розуміння впливу натальної карти на формування психологічних установок особистості.
 3. Володіння астропсихологічними техніками особистісного росту.
 4. Виявлення блоків і страхів у натальній карті та робота з ними.
 5. Вміння виявляти дисгармонійні аспекти, конфігурації та працювати над їх покращенням.
 6. Володіння техніками аналізу кожної окремої сфери життя.
 7. Вміння використовувати на практиці знання рівнів прояву планет.
 8. Розуміння ролі фіктивних точок в процесі аналізу натальної карти.

 

Центр практичної психології

Основні напрямки:

 • розвивально-освітня робота з метою оптимізації психологічних складових навчального середовища для підготовки фахівців;
 • підвищення ефективності навчання практичних психологів;
 • організація та координація роботи практичних психологів;
 • популяризація психологічних знань;
 • становлення та особистісний розвиток абітурієнтів, студентів, викладачів, а також різних категорій населення, що звертаються за психологічною допомогою.

Форми діяльності:

 • консультування (індивідуальне, групове, тематичне, оргконсультавання );
 • діагностика;
 • постійно діючі психологічні гуртки;
 • школа тренерської майстерності;
 • творчі групи;
 • майстер-класи;
 • тренінги;
 • психокорекція та психотерапія.

Завдання Центру практичної психології

Відповідно до нормативних документів Центр забезпечує реалізацію таких завдань:

 • створення експериментальної бази для практичної та науково-дослідної діяльності студентів, викладачів, інших фахівців;
  кспериментальної бази для практичної та науково-дослідної діяльності студентів, викладачів, інших фахівців;
 • розвиток практичних навичок та вмінь студентів у сфері практичної психології;
 • розширення можливостей для професійного самовизначення, саморозвитку та самовдосконалення студентів інституту;
 • соціально-психологічна адаптація студентів, осіб, що звернулися по допомогу;
 • профілактика й подолання відхилень у соціальному і психологічному здоров’ї, а також в особистісному розвитку студентів;
 • сприяння поширенню і впровадженню у практику вузу досягнень у галузі вітчизняної і зарубіжної психології та соціальної роботи;
 • розробка та апробація новітніх технологій у сфері консультативної та тренінгової роботи;
 • науково-дослідна діяльність у новітніх напрямках психологічної практики;
 • надання соціально-психологічних послуг різним категоріям населення та організаціям.

При Центрі практичної психології функціонує:

 • консультативний кабінет, де впроваджуються сучасні методи практичної психології;
 • лабораторія соціально-психологічних форм навчання для впровадження інтерактивних форм навчання та здійснення психологічної допомоги;
 • психофізіологічна лабораторія для проведення та обробки комп’ютерної діагностики.
 • дитячий центр розвитку


Нові проекти

Клуб для підлітків “Сам собі психолог”

Це конфіденційна, закрита від батьків, створена для сучасних підлітків, не схожа на школу група, де можна бути собою, досліджувати свій внутрішній світ і вчитись вирішувати проблеми з друзями, батьками, собою. Теми обираєш ти сам. Час – 12:00. День тижня – субота.

Літній міні-садок “Baby University”

(група розвитку для дітей 3-6р.)

9:00-13:00 Чому це Вам підходить?

 • ви ходите тоді, коли хочете;
 • не потрібно медичних довідок;
 • це близько до дому;
 • невеликі групи дітей;
 • щодня цікаві заняття з розвитку мислення, логіки, дрібної моторики ріки, образотворчих та інтелектуальних здібностей, англійські хвилинки.

Місце знаходження:вул.Котляревського,1; 3 поверх (на базі Університету “Україна”)Ми стартували 13 ЧЕРВНЯ!

Питання по всім проектам, записи на індивідуальні консультації, семінари, тренінги Ви можете задавати керівнику центру Савенко Діані Олександрівні 0959400849, 0689998583,або в соцмережах на наших сторінках