Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін

На кафедрі гуманітарно-соціальних дисциплін наукова робота студентів реалізується роботою «Філософсько-етичного наукового клубу» (надалі – клуб) як просвітницько-виховного об’єднання. Робота клубу здійснюється у форматі проведення засідань, які проходять два рази на місяць. Інформацію про проведення засідань учасники клубу отримують завчасно.

Мета та завдання роботи клубу:

 1. Формувати науковий світогляд студентів.
 2. Допомогти молодим людям усвідомити свою відповідальність як особистості і як громадянина.
 3. Ознайомити студентів з моральними цінностями і заохотити їх до виконання норм моральної поведінки у щоденному житті.
 4. Сприяти формуванню етичних навичок, необхідних для людського співжиття.

Методи та форми роботи клубу:

 1. Обговорення;
 2. Дискусія;
 3. Гра;
 4. Тестування й анкетування;
 5. Театралізація;
 6. Перегляд відеофільмів;
 7. Запрошення гостей;
 8. Виступи спеціалістів із запропонованих тем.

Запропоновані для обговорення теми:

Тема 1: Знайомий незнайомець.

Мета: Допомогти студентам усвідомити, що вони мають власний внутрішній світ, свої особливості характеру й темпераменту, і сприймати себе мають такими, якими вони є, це допомагатиме сприймати інших.

Тема 2: Боротьба зла і добра у свідомості людини.

Мета: Звернути увагу молодих людей на двоїстість їхніх думок і дій, на конфлікт доброго і злого в їхньому розумі і серці; пояснити причину цього конфлікту, показати вихід із нього.

Тема 3: Криві дзеркала.

Мета: Сприяти формуванню в юнаків та дівчат правильної самооцінки через усвідомлення ними того, що кожна людина – неповторна і цінна. Переконати молодих людей у тому, що відрізнятися від інших – добра справа, а не приголомшливий факт.

Тема 4: Цінність життя людини.

Мета: Дати можливість студентам замислитися над метою і сенсом свого життя. Заохотити їх до досягнення високої мети й усвідомлення сенсу життя.

Тема 5: Дурниці! Чи трагедія?

Мета: Допомогти студентам зрозуміти, як думки впливають на наші емоції, на наш фізичний та психоемоційний стан.

Тема 6: Шкідливі звички: ланцюжки, ланцюги, тенета.

Мета: Допомогти студентам зрозуміти, що шкідлива звичка – це залежність, яка диктує людині погану поведінку.

Тема 7: Навіть страшно подумати…

Мета: Показати студентам, як можна позбутися постійного страху і тривог. Вказати на взаємозв’язок між думками, почуттями і поведінкою.

Тема 8: Відгукніться! Я тут!

Мета: Переконати молодих людей, що почувати себе самотнім – не означає бути гіршим за всіх. Допомогти їм зрозуміти причину такого стану і способи виходу з нього.

Тема 9: Спалені мости.

Мета: Допомогти студентам усвідомити, що конфлікт стає проблемою тоді, коли ми не хочемо його розв’язувати.

Тема 10: Вибір друзів. Ходімо разом.

Мета: Пізнати простий принцип дружби: хто хоче мати друзів, той повинен бути доброзичливим.

Тема 11: Привіт, «хеллоу» та інше, або мистецтво спілкування.

Мета: Викласти основні принципи спілкування людей. Сприяти появі бажання спілкуватися з різними людьми.

Тема 12: Що означає поняття «любов»?

Мета: З’ясувати, що молоді люди думають про кохання і його місце в житті. Спробувати відрізнити кохання від закоханості. Дати уявлення про зріле кохання.

Тема 13: Взаємини з батьками. Не хочу йти додому.

Мета: Допомогти дітям розв’язувати конфлікти з батьками.

Тема 14: Вибери мене.

Мета: Пояснити, що щастя – це стан людини, що залежить не від обставин, а від того, як людина сприймає себе, оточуючих і довкілля.

Тема 15: Поняття долі.

Мета: Допомогти молодим людям зрозуміти, хто керує долею та запобігти зверненню до окультизму.

Тема 16: Зупиніть землю – я зійду: несправедливість у світі.

Мета: Допомогти студентам зрозуміти причину виникнення та існування страждань у світі.

Студентське наукове товариство кафедрисоціальної роботи

Студентське наукове товариствокафедри соціальної роботи створено з метою активізації наукової діяльності та впровадження нових практичних форм підготовки студентів, розкриття їх особистих якостей та творчих можливостей.

Викладачі кафедри соціальної роботи вважають за необхідне створити умови для поглиблення наукової діяльності, надавати додаткові консультації та керувати науковим процесом студентів, які бажають поглибити знання зі спеціальних дисциплін,.

Напрямки роботи студентського наукового товариства:

– Збір та обробка інформації про нові технології, методи і форми роботи соціального працівника.

– Вивчення окремих напрямків соціальної роботи.

– Учасники студентського наукового товариства беруть участь у підготовці доповідей, кращі з яких пропонуються на студентську наукову конференцію та конкурсні комісії.

– Обговорення різних проблем:

 • технології і методики соціальної роботи;
 • ознайомлення з новими напрямками соціальної роботи;
 • ознайомлення студентів із основами практичної діяльності спеціалістів сфери соціальної роботи;
 • формування навичок гуманної та етичної взаємодії з клієнтом;
 • інше.

– Практичні розробки:

 • пошук ідей;
 • аналіз літературних джерел щодо різних напрямків реалізації діяльності соціального працівника;
 • аналіз проблемних ситуацій клієнта;
 • розробка стратегії та прогнозування результатів допомоги;
 • удосконалення окремих методів роботи соціального працівника;
 • презентація (розробка документів), створення свого сайту, електронна розробка окремих напрямів та тем;
 • рекламна презентація події, діяльності наукового товариства;
 • інше.

Напрямки наукових досліджень кафедри соціальної роботи у 2010-2011 н.р.

ПІП викладача Назва теми Члени студентського наукового товариства
1. Цимбалюк І.М. Адаптація особистості в умовах соціальної нестабільності Гончарук Н. (С-3), Семенюк Л. (С-3), Осніцька В. (С-3), Палій Н. (С-3), Таргоній Н. (С-3), Лазарчук Р. (С-3)
2. Шевчук Н.Ф. Соціальні аспекти міжнародного співробітництва у сфері соціального захисту Олійник М. (С-5), Жилка І. (С-5), Чудік Г. (С-5), Шендерук Н. (С-5), Безкоровайна К. (С-5)
3. Камінська О.В. Методологічні аспекти підготовки та реалізації наукових досліджень Рудик І. (С-3), Руда О. (С-3), Довга В. (С-2), Терновий Я. (С-2)
4. Черніговець Т.І. Культурні аспекти соціального середовища Загрубська І. (С-4), Пилипчук А. (С-4)
5. Бандура Р.Р. Соціальна робота з наркозалежною молоддю Гончарук Н. (С-3), Терновий Я. (С-2), Семенюк Л. (С-3), Довга В. (С-2), Пасічник І. (С-2)
6. Вершиніна Н.О. Соціальний супровід дітей та молоді з обмеженими можливостями Гончарук Н. (С-3), Таргоній Н. (С-3)

Студентське наукове товариство кафедри психології

Метою наукового студентського товариства, яке функціонує на базі кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна», є допомога особам, які навчаються, розвиваються як науковці, багатогранні, творчі та цілісні особистості. Головне завдання НСТ можна охарактеризувати як всебічний розвиток особистостей учасників товариства.

Основними завданнями НСТ є:

 • формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів;
 • допомога у забезпеченні глибокого вивчення та освоєння дисциплін навчального плану;
 • оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 • оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
 • організація роботи студентів у науковому житті Університету та поза ним;
 • сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів Університету, надання їм всебічної допомоги;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Напрямки роботи

Інформаційні

Інформаційні напрямки діяльності НСТ покликані допомогти студенту розібратися в сучасному інформаційному потоці — структуризація та збір інформації по напрямку діяльності науковця.

Інформування студентів щодо:

 • проведення наукових заходів (наукових семінарів, конференцій, і т.д.) в університеті;
 • проведення наукових конференцій;
 • правила оформлення наукових робіт, статей, тез, документів, пов’язаних із науковою діяльністю студента;
 • останніх новин у світі науки.

Організаційні

Організаційні напрямки роботи НСТ покликані розвивати у студента практичні навички сучасного науковця. Умовно організаційні напрямки можна розділити на дві категорії — навчальні та наукові.

Організація:

 • студентських наукових та навчальних семінарів;
 • лекцій;
 • зустрічей із відомими науковцями;
 • конференцій молодих учених;
 • олімпіад;
 • інтелектуальних ігор;
 • круглих столів;
 • творчих заходів, спрямованих на культурний розвиток особистості;
 • соціологічних опитувань серед студентів з метою отримання зворотного зв’язку;
 • допомога у проведенні наукових та навчальних заходів на факультетах.

Загальноуніверситетські заходи

 • День працівника освіти;
 • Новорічний вечір;
 • «Шевченківська Весна».

Засідання студентського наукового товариства економічного факультету

6 жовтня 2010 року було проведено перше в цьому навчальному році засідання студентського наукового товариства Економічного факультету.

На засіданні були присутні студенти як першого курсу, так і магістратури. Засідання розпочалось з виступу куратора наукового товариства старшого викладача кафедри економіки підприємства. Ключник Ольги Сергіївни, яка пояснила роль та значення наукової діяльності у процесі навчання у ВНЗ, повідомила про нові та цікаві наукові заходи, які плануються на Економічному факультеті Рівненського інституту Університету «Україна» та інших ВНЗ України. Особливу зацікавленість студенти проявили до інформації про п’ятий всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України». Багато студентів виявили бажання взяти в ньому участь.

Крім того на засіданні товариства було визначено пріоритетні напрямки наукової діяльності студентів у поточному році, визначено тематику їх наскрізної наукової роботи, призначено керівників наукової роботи.

Студенти магістратури та студенти 4 курсу спеціальності «Економіка підприємства» взяли участь як слухачі у Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції”, яка проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування 7-8 жовтня 2010 року.