Напрямки організаційної роботи

Вирішальна роль у підготовці студентів до самостійної трудової діяльності безпосередньо відводиться викладачам. Вони допомагають оволодіти необхідними знаннями та практичними навичками для кращої адаптації в майбутньому до умов виробництва. Для цього проводяться тематичні конкурси професійної майстерності серед студентів.

Конкурси проводяться у дні відкритих дверей університету з метою презентації спеціальності абітурієнтам. Для залучення абітурієнтів проводяться також тематичні бесіди у школах, технікумах, ліцеях, підприємствах , установах та організаціях. Крім того, проводиться профорієнтаційна робота у споріднених навчальних закладах та на підприємствах.

Матеріально-технічна база постійно поновлюється. Викладачі кафедри докладають багато зусиль щодо покращення матеріально-технічного забезпечення лабораторних занять і науково-дослідної роботи, враховуючи особливості контингенту студентів.

При підготовці психологів студенти по закінченні навчання отримують диплом державного зразка. Термін навчання бакалавра з психології – 4 роки, спеціаліста – 5 років. За період навчання студенти отримують професійні знання, вміння, навички з різних галузей психології: загальної, вікової, педагогічної, зоопсихології, патопсихології, клінічної (медичної), експериментальної, диференціальної, соціальної, політичної, юридичної, інженерної, психології праці, сім’ї, спорту, мистецтва, менеджменту і маркетингу, управління тощо. Здобувають вміння та навички з психодіагностики, психологічного консультування, психотерапії та психокорекції. Знайомляться з сучасними методами роботи у психотерапії, психоаналізі, арт-терапії, психодрамі та інше. Навчальний план спеціальності “Психологія” складений так, щоб на всю потужність був використаний метод занурювання особистості у процес активного здобуття знань.