Міжнародна співпраця

Міжнародна діяльність Рівненського інституту Університету «Україна» реалізується у взаємодії з такими іноземними партнерами:

 • Державною вищою технічно-економічною школою ім. Броніслава Маркевича в м. Ярославі (Республіка Польща);
 • Інститутом міжнародних відносин та американістики у Варшаві (Республіка Польща);
 • Вищою школою комунікативної політології і міжнародних відносин (Варшава, Республіка Польща);
 • Анапським філіалом Московського гуманітарного університету ім. М. Шолохова (Російська Федерація);
 • Барановицьким державним університетом (Республіка Білорусь);
 • Товариством міжкультурного співробітництва «Гілка Оливна» (Республіка Польща).

Реалізація угод передбачає:

 • організацію спільних наукових конференцій, семінарів, науково-дослідних проектів;
 • надання взаємної допомоги в підготовці наукових кадрів;
 • обмін результатами наукових досліджень (публікаціями), методиками та технологіями навчання;
 • стажування викладачів у навчальному закладі-партнері;
 • обмін студентами.

Рівненський інститут Університету «Україна» трактує міжнародну співпрацю як інструмент для досягнення кількох цілей. По-перше, для налагодження наукової співпраці із зарубіжними партнерами, отже – інтеграції професорсько-викладацького складу Інституту в загальноєвропейський науковий простір. Сповідуване нами завдання відповідає інтеграційній політиці Української держави. При цьому намагаємося розширювати співробітництво як із науковими центрами Заходу, так і країн-членів СНД.

По-друге, налагодження тісної співпраці із зарубіжними ВНЗ є тим шляхом, який сприяє інтеграції викладачів РІ Університету «Україна» в теоретико-методологічні дискурси західної наукової думки. По-третє, взаємодія із іноземними партнерами дозволяє предметніше вивчати досвід реалізації кредитно-трансферної системи у вищих навчальних закладах Європи, що є необхідним задля удосконалення механізмів її реалізації в навчально-виховному процесі вітчизняних вишів.

У рамках реалізації названих вище угод Рівненським інститутом Університету «Україна» проведено низку заходів, а саме:

 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Економічний та соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації» (21–22 квітня 2010 р.);
 • Міжнародну інтердисциплінарну науково-практичну конференцію «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (18–19 березня 2011 р.), у роботі якої взяли участь не тільки наші партнери, а й науковці з США та Туреччини;
 • Четверту Міжнародну науково-практичну конференцію «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» (29–30 березня 2012 р.).

Професорсько-викладацький склад РІ Університету «Україна» постійно бере участь у наукових заходах, які відбуваються як у нашій державі, так і поза її межами. Зокрема, викладачі інституту брали участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Агро- та екотуризм: перспективи розвитку на локальних територіях» (Барановицький державний університет, квітень 2010 р.), Міжнародній конференції «Сучасні українсько-польські відносини в світлі співпраці партнерських міст та позаурядових організацій» (Варшава, Пьотрков-Трибунальський, травень 2010 р.), ХІІ Міжнародній науковій конференції «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, жовтень 2011 р.), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Социально-гуманитарные и юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире» (м. Краснодар, Російська Федерація, березень 2012 р.). Викладачі інституту проходять стажування за кордоном. Наприклад, у 2011-2012 рр. представники вузу підвищували свою кваліфікацію в наукових та науково-дослідних центрах Російської Федерації та Ізраїлю (Інститут позитивних технологій і консалтингу, м. Москва, Російська Федерація, Яд-Вашем, Єрусалим, Ізраїль).