Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Антропологія
 2. Безпека життєдіяльності
 3. Вища освіта і Болонський процес
 4. Документознавство
 5. Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)
 6. Культурологія
 7. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 8. Екологія
 9. Іноземна мова
 10. Іноземна мова професійного спілкування
 11. Іноземна мова ІІ
 12. Інформатика
 13. Інформаційне суспільство
 14. Інформаційні системи та технології на виробництві
 15. Інформаційні системи та технології у фінансах
 16. Інформаційні системи та технології в управлінні
 17. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 18. Історія та теорія соціології
 19. Історія України
 20. Історія української культури
 21. Латинська мова
 22. Логіка
 23. Основи демократії
 24. Основи красномовства
 25. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 26. Охорона праці
 27. Охорона праці в галузі
 28. Політологія
 29. Психологія
 30. Соціологія
 31. Сучасне документознавство
 32. Українська мова професійного спрямування
 33. Фізичне виховання
 34. Фізична культура
 35. Філософія
 36. Філософія психології
 37. Цивільний захист
 38. Галузеве законодавство в соціальній роботі
 39. Правознавство
 40. Законодавство у сфері соціального захисту
 41. Правове забезпечення підприємництва
 42. Правові основи соціальної роботи
 43. Сімейне право
 44. Соціально-правова допомога інвалідам
 45. Трудове право