Бібліотека

У Рівненському інституті Університету „Україна” інформаційне забезпечення студентів реалізується через бібліотечний фонд і використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій. Для належної підготовки студентів до занять їм надається вільний доступ до бібліотечних фондів на паперових та електронних носіях.

Щорічне поповнення бібліотечного фонду становить близько 2 тис. примірників видань. Також фонд регулярно поповнюється новими фаховими виданнями за авторством професорсько-викладацького складу Університету. У бібліотеці представлена література іноземними мовами, зокрема: польською, німецькою, англійською, чеською та угорською.

Бібліотекою інституту щорічно передплачується близько 35 назв фахових і спеціалізованих періодичних видань за ліцензованими спеціальностями.

До послуг читачів алфавітний та систематичний каталоги, які повно і багатоаспектно розкривають зміст і склад фонду бібліотеки, картотека актів законодавства України, картотека дипломних і магістерських робіт.

У структурі бібліотеки два читальних зали. Крім основних навчальних абонементів і читальних залів працюють кафедральні бібліотеки. Кафедри факультетів мають значні здобутки в розробці навчально-методичної літератури у своїх галузях. Зокрема, за останні роки видано низку підручників і посібників.

Бібліотека зобов’язана:

  • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;
  • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
  • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
  • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
  • враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.