Терміни етапів вступу

ТЕРМІНИ ЕТАПІВ ВСТУПУ

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 14 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні та творчі конкурси, що проводить Університет «Україна» до 18:00
20 липня 2017 року
22 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси до 18:00
26 липня 2017 року
25 серпня 2017 року
Строки проведення творчих конкурсів 17 – 26 липня 2017 року 23 – 28 серпня 2017 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 21 – 26 липня 2017 року 23 – 28 серпня 2017 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 21 – 26 липня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00 години
1 серпня 2017 року
31 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 12:00 години
15 серпня 2017 року
11 вересня 2017 року

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 6 березня 2017 року
14 серпня 2017 року
6 листопада 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 20 липня 2017 року 15 березня 2017 року
25 серпня 2017 року
17 листопада 2017 року
Строки проведення вступних випробувань 21 – 26 липня 2017 року 14 – 21 березня 2017 року
26 – 30 серпня 2017 року
16 – 23 листопада 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня 2017 року 27 березня 2017 року
31 серпня 2017 року
27 листопада 2017 року
Терміни зарахування вступників 15 серпня 2017 року 30 березня 2017 року
11 вересня 2017 року
30 листопада 2017 року

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 6 березня 2017 року
14 серпня 2017 року
6 листопада 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 20 липня 2017 року 15 березня 2017 року
25 серпня 2017 року 1
7 листопада 2017 року
Строки проведення вступних випробувань 21 – 26 липня 2017 року 14 – 21 березня 2017 року
26 – 30 серпня 2017 року
16 – 23 листопада 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня 2017 року 27 березня 2017 року
31 серпня 2017 року
27 листопада 2017 року
Терміни зарахування вступників 15 серпня 2017 року 30 березня 2017 року
11 вересня 2017 року
30 листопада 2017 року