Терміни етапів вступу

Терміни етапів вступу 2021 

  1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Навчання без

відриву від

виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів
14 липня 2021 року
16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет «Україна»
18 год. 00 хв.

16 липня 2021 року

3 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які

вступають за результатами

зовнішнього незалежного

оцінювання

18 год. 00 хв.

23 липня 2021 року

Строки проведення сесії творчих

конкурсів

14 – 23 липня 2021 року
04-10 вересня 2021 року
Строки проведення Університетом

«Україна» співбесід

17 – 19 липня 2021 року
Строки проведення Університетом

«Україна» вступних

випробувань

24 – 30 липня 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників,

рекомендованих до зарахування

не раніше 12.00

10 серпня 2021 року

13 вересня 2021 року
Термін зарахування

вступників

не пізніше

30 вересня 2021 року

не раніше

20  вересня 2021 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня.

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:
 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від

виробництва

вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього

незалежного оцінювання

 

18 год. 00 хв.

23 липня 2021 року

 

 

03 вересня 2021 року

Строки проведення вступних

випробувань

24 – 30 липня 2021 року 04 – 10 вересня 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового

списку вступників

не раніше 12 год. 00 хв.

10 серпня 2021 року

13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2021 року

не раніше

20 вересня  2021 року

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:
 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які

вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

 

05 – 23 липня 2021 року

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 11 травня – 18:00

03 червня 2021 року

Строки прийому заяв та документів для осіб, які

вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання)

22 – 25 червня  2021 року
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 30 червня 2021 року
Єдине фахове вступне випробування за спеціальністю 081 «Право» (ЄФВВ) 02 липня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів. 19-30 липня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит або які вступають на основі вступних іспитів  

19-30 липня 2021 року

Терміни      оприлюднення    рейтингового

списку вступників

не пізніше

08 вересня 2021 року

Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2021 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

 ВНЕСЕНО ЗМІНИ в розділ 5  ПРАВИЛ ПРИЙОМУ  до закладу вищої освіти

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

на осінній додатковий набір у 2020 році :

Для вступників на основі:

  • освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра;
  •  ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра;
  • ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавраприйом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 04 по 15 листопада 2020 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 18 по 22 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше  30 листопада 2020 року.

   Для вступників на основі ступеня бакалавра, які вступають на освітній ступінь «магістр» за спеціальностями, прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 04 по 15 листопада 2020 року. Строки проведення фахових вступних випробувань, додаткових фахових вступних випробувань – з 16 по 22 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 року.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 04 по 15 листопада 2020 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 18 по 28 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше – не пізніше 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше  30 листопада 2020 року.

  Для вступників на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра прийом заяв та документів на денну та заочну форму навчання відбудеться 01 по 09 жовтня   2020 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 12 по 16 жовтня 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 20 жовтня 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 жовтня  2020 року.

       

ЗМІНИ у ТЕРМІНИ ЕТАПІВ ВСТУПУ 2020

  1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводитьУніверситет

«Україна»

 

 

18 год. 00 хв.

16 серпня 2020 року

 

 

 

03 вересня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього

незалежного оцінювання

 

18 год. 00 хв.

22 серпня 2020 року

Строки проведення сесії творчих

конкурсів

13 – 22 серпня 2020 року         04-10 вересня 2020 року
Строки проведення Університетом

«Україна» співбесід

16 – 18 серпня 2020 року
Строки проведення Університетом

«Україна» вступних випробувань

17 – 22 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового

списку вступників, рекомендованих до зарахування

не раніше 12 год. 00 хв.

06 вересня 2020 року

11 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2020 року

         не раніше 18 вересня                                 2020 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня. Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 30 серпня.

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від

виробництва

вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами

зовнішнього незалежногооцінювання

 

18 год. 00 хв.

22 серпня 2020 року

03 вересня 2020 року
Строки проведення вступних

випробувань

25 – 31 серпня 2020 року 04 – 10 вересня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового

списку вступників

не раніше 12 год. 00 хв.

01 вересня 2020 року

11 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2020 року

18 вересня 2020 року

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 21 серпня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 21 – 28 серпня 2020 року
Терміни      оприлюднення      рейтингового                    списку вступників не пізніше

15 вересня 2020 року

Термін зарахування вступників не  пізніше 30 вересня 2020 року

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей, крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» для здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які

вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

 

05 – 22 серпня 2020 року

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного

іспиту з іноземної мови

12 травня – 18:00

5 червня 2020 року

Строки прийому заяв та документів для осіб, які

вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання)

17 липня – 22 серпня 2020 року
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 01 липня 2020 року
Єдине фахове вступне випробування за спеціальністю

081 «Право» (ЄФВВ)

03 липня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів. 22-26 серпня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит або які вступають на основі вступних іспитів  

22-26 серпня 2020 року

Терміни      оприлюднення      рейтингового      списку

вступників

не пізніше

15 вересня 2020 року

Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2020 року

Реєстрація          електронних          кабінетів         вступників,          завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня.

 Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного випробування (Право) укладаються відповідно до програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування – тесту з восьми базових правничих дисциплін.

5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет

«Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра, крім спеціальності 081«Право», проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Навчання без відриву

від виробництва

вступники на основі вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які

мають право складати вступні випробування

22  серпня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 23 – 30 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше

15 вересня 2020 року

Термін зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2020 року

6. Прийом заяв і документів, фахові випробування і творчі конкурси, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян проводяться в такістроки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 03 лютого 2020 року

10 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду та складати вступні випробування, що проводить

Університет «Україна»

 

14 лютого 2020року

12 жовтня 2020року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не

складають вступні випробування і не проходять творчі конкурси

19 лютого 2020року

16 жовтня 2020року

Строки проведення творчих конкурсів, співбесід та вступних випробувань 15 – 19 лютого 2020року

15 – 19 жовтня 2020року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше

23 лютого 2020 року не пізніше

23 жовтня 2020 року

Термін зарахування вступників не пізніше

28 лютого 2020 року не пізніше

27 жовтня 2020 року

7. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна»,

конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводяться в такі строки:

Додатковий набір
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 02 березня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які

мають право складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна»

 

27 березня 2020 року

Термін проведення вступних випробувань 30 березня – 15 квітня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 16 – 24 квітня 2020 року
Термін зарахування вступників 27 квітня 2020 року
Основний набір
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які

мають право складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна»

 

11 вересня 2020 року

Термін проведення вступних випробувань 14–24 вересня 2020
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 25 – 28 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників 29 вересня 2020 року

Примітка 1. Для вступників на основі:

  • освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра;
  • ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра спеціальностей галузі знань 01

«Освіта/Педагогіка» (016 «Спеціальна освіта», 017 «Фізична культура і спорт»);

  • ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 20 березня та з 04 по 15 листопада 2020 року.  Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 21 по 24 березня та з 18 по 22 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 26 березня та 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 березня та 30 листопада 2020року.

Примітка2.Длявступниківнаосновіступенябакалавра,яківступаютьнаосвітнійступінь

«магістр»   за   спеціальностями,   крім   спеціальностей   галузі   знань   01   «Освіта/Педагогіка»

(016 «Спеціальна освіта», 017 «Фізична культура і спорт»), прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 04 по 15 листопада 2020 року. Строки проведення фахових вступних випробувань, додаткових фахових вступних випробувань – з 16 по 22 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 року.

      Примітка 3. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 04 по 15 листопада 2020 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 18 по 28 листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30  листопада 2020року.

ТЕРМІНИ ЕТАПІВ ВСТУПУ

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників наздобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року 5 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні та творчі конкурси, що проводить Університет «Україна» до 18:00
22 липня 2020 року
3 вересня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами до 18:00
22 липня 2020 року
3 вересня 2020 року
Строки проведення сесії творчих конкурсів 11 – 22 липня 2020 року 04 – 10 вересня 2020 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 16 – 18 липня 2020 року 04 – 10 вересня 2020 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 17 – 22 липня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не раніше 12:00 години
1 серпня 2020 року
11 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2020 року

18 вересня 2020 року

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року 5 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування до 18:00
22 липня 2020 року
3 вересня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 23 – 30 липня 2020 року 04 – 10 вересня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 12:00 години
1 серпня 2020 року
11 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2020 року

18 вересня 2020 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня 2020 року.

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 14 – 22 серпня 2020 року 14 – 22 серпня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше

28 вересня 2020 року

не пізніше

28 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2020 року

не пізніше

30 вересня 2020 року

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей, крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі ЄВІ та єдиного фахового вступного випробування 05 – 22 липня 2020 року
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 06 травня до 18:00
03 червня 2020 року
Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 17 – 25 червня 2020 року
Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань 06 – 29 травня 2020 року
Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови 1 липня 2020 року
Єдине фахове вступне випробування за спеціальністю 081 «Право» 3 липня 2020 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів за спеціальністю 081 «Право» 1 липня – Іноземна мова

03 липня – вступний іспит за матеріалами ЄФВВ

Строки проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вже склати ЄВІ або які вступають на основі вступних іспитів 05 – 26 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 13 серпня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 14 – 22 серпня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше

28 вересня 2020 року

не пізніше

28 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2020 року

не пізніше

30 вересня 2020 року