Науково-практичний семінар «Проблеми підприємництва в умовах кризи»

Проблеми виходу підприємства із кризи та ефективного управління фінансовою стійкістю стоять перед будь-яким підприємством і вимагають негайного вирішення. Кризи можуть виникнути на будь-якому з етапів життєвого циклу організації, що вимагає, у свою чергу, вироблення системи принципів і заходів організації до антикризового управління з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності підприємства. Набуває актуальності проблема прогнозування кризових ситуацій та розробки ефективних заходів антикризового управління, а також підвищення результативності управління в цілому. На сьогодні потрібно перебудувати або адаптувати всю систему управління підприємством згідно ринкових вимог.

Проблеми підприємництва – це насамперед пошук балансу взаємодії держави та бізнесу. В Україні ці відносини далеко не рівноправні, у зв’язку з чим існує низка проблем для розвитку підприємництва, серед яких – втручання держави у підприємницьку діяльність, податкова система, непрогнозованість ситуації для підприємництва, що стимулює тіньову економіку, слабка підтримка підприємництва.

Цим проблемам був присвячений науково-практичний семінар у Рівненському інституті Університету «Україна», на якому обговорювалися такі питання:

  • аналіз динаміки розвитку малого та середнього підприємництва України в умовах кризи;
  • переваги та недоліки малого бізнесу в період економічних перетворень;
  • проблеми у сфері розвитку підприємництва та особливості його державного регулювання в умовах кризи;
  • завдання з активізації розвитку малого та середнього підприємництва в умовах політичної кризи.

Учасники семінару відзначають важливість обговорення проблематики розвитку підприємництва в умовах кризи для держави в цілому та Рівненської області зокрема і констатують таке:

  1. Успішне функціонування підприємства в умовах фінансової кризи можливе за умови формування і реалізації виваженої маркетингової, фінансової та інвестиційної політики. Фінансова стратегія поєднує в собі ці складові і за допомогою реалізації оперативних і поточних планів дає змогу досягнути запланованих цілей. Фінансова стратегія повинна бути чіткою, логічною, збалансованою та обґрунтованою, вона є напрямним вектором управління фінансами підприємства, без її належного формування суб’єкту господарювання дуже важко уникнути фінансових проблем під час здійснення виробничо-господарської діяльності у сучасному ринковому середовищі.
  2. Управління підприємством в умовах кризи обумовлене швидким реагуванням і здатністю прогнозувати ситуацію, швидко знаходячи ті проблеми, які необхідно вирішити. Аналіз роботи кожного підрозділу за результативністю дозволить прогнозувати ситуацію й визначити точну послідовність кроків, які при правильному виконанні усунуть проблемні місця у підрозділах і поліпшать їхню роботу. На рівні підрозділів слід створювати схему для моніторингу ефективності роботи кожного працівника, що дозволить виявити несумлінних співробітників, які створюють видимість роботи, а не виробляють реальні продукти.
  3. Вихід із кризи, а також управління в умовах кризи повинні охоплювати стратегії відносин із власниками, інвесторами, кредиторами, клієнтами, кінцевими споживачами, постачальниками та персоналом, без яких неможливі успіхи компанії як у теперішньому часі, так і в стратегічній перспективі. Заздалегідь продумана підготовка програми антикризових заходів допоможе значно зменшити їх негативний вплив і дозволить підприємству бути конкурентоздатним в умовах кризи.
  4. Криза має дві сторони: першу – небезпечну й руйнівну та другу – стимулюючу. Від прийнятих у цей момент рішень і виконуваних дій залежить, чи виживе підприємство та з якими результатами воно вийде з економічного колапсу. Спроби перечекати кризу, відклавши плани з розвитку підприємства й виправдовуючи бездіяльність несприятливими умовами – це прямий шлях до банкрутства.

У роботі науково-практичного семінару взяли участь студенти інституту. Це дало їм змогу поглибити знання, отримані під час аудиторних занять. Такий синтез теорії і практики у подальшому буде застосований ними при виконанні практичних завдань, під час проходження виробничої практики, стане вагомим стимулом для подальшого самовдосконалення та допоможе у працевлаштуванні.

Враховуючи результати обговорення, ми, учасники науково-практичного семінару, стверджуємо, що на даний час українські підприємства піддаються негативному впливу кризових явищ, тому першочерговим завданням нашої держави є розробка інструментів активізації ефективного управління потенціалом відчизняних підприємств.

Фінансова криза – найкращий час для розвитку підприємництва, захоплення або розширення частки ринку.

 

Фотогалерея науково-практичного семінару «Проблеми підприємництва в умовах кризи»

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *